Divadelní pokladna - otevírací hodiny

Pátek 18:00 - 19:00 a hodinu před začátkem každého představení

Telefon:                      +420 723 666 153

E-mail                        akcedivadla@gmail.com

On-line rezervace:     Program & Rezervace

Kontakty na členy správní rady

Ing. Jindřich Kahoun, předseda, tel.: +420 724 021 873, e-mail: jindrich.kahoun@dsbm.cz
Slávka Chalupová, jednatelka, tel: +420 776 061 581
Dana Veselá,  hospodářka a pokladní, tel. +420 723 666 153
Mgr. Iva Kahounová,  vedoucí divadelního souboru,  tel.: +420 608 421 476

Poštovní adresa

Divadelní spolek bratří Mrštíků
Boleradice č.p. 113
691 12
Zapsán pod spisovou značkou L 6023 vedenou u Krajského soudu v Brně
IČO 65804554
Číslo bankovního účtu 1382167379/0800