1. Divadelní spolek bratří Mrštíků má všechny dokumenty uložené ve službě Office365.
  2. Přístup k dokumentům mají jen členové, kteří jsou ve službě registrovaní.
    1. Kdo není registrován, může o to požádat správce služby.
  3. Právo dokument vidět nebo upravovat mají členové v závislosti na jejich funkci ve spolku.