PRÁVĚ HRAJEME: Zahájili jsme již 120. sezónu! Na programu máme Kříž u potoka, Jezinky a bezinky, Na letním bytě, hostují u nás přátelé z ostatních divadelních spolků

Noc divadel 2014

Noc divadel

15. listopadu 2014

Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night a prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Institut umění – Divadelní ústav se v minulém roce ujal koordinace prvního ročníku Noci divadel v České republice. Pavla Petrová, ředitelka IDU, shrnula minulý ročník: „Noc divadel se v minulém roce stala jednou z hlavních divadelních událostí, díky čemuž divadlo jako obor získalo zaslouženou pozornost médií i veřejnosti, a to i mimo ČR. IDU navazuje na tento úspěch a stejně jako v minulém roce bude zastávat funkci hlavního koordinátora. První ročník se konal ve více než 25 českých a moravských městech, zúčastnilo se ho na 80 souborů a do divadel přivedl přes 40 000 návštěvníků. Očekáváme, že druhý ročník navštíví nejméně o třetinu více diváků."

Společným tématem druhého ročníku, který letos připadne na 15. listopad, byl vyhlášen Rok české hudby.

Členové Divadelního spolku bratří Mrštíků se rozhodli do projektu Noci divadel zapojit. Většina přihlášených divadel je profesionální, jen několik amatérských, a právě k nim se letos přiřadíme.

Program v Divadle Boleradice začne v 18 hodin představením Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky. V 19 hodin se připojíme k celoevropskému potlesku, který se rozlehne všemi scénami. Věříme, že tento moment, by se mohl stát opravdu magickým okamžikem … Následovat bude prohlídka divadelního zákulisí, návštěvníci budou mít možnost vyfotografovat se s herci, v kostýmech, či kdekoliv v divadle, vyzkoušet si pod vedením studentů z JAMU malou hereckou improvizaci. Další část programu bude věnována Roku hudby, dále se můžeme těšit na komorní představení ve výstavní síni divadla a malou půlnoční serenádu na rozloučenou.

Program Noci divadel 2014 bude zveřejněn v září na internetové stránce www.nocdivadel.cz, novinky je možné sledovat také na Facebookovém profilu Noc divadel.

Kompletní program Noci divadel v Boleradicích zveřejníme na www.boleradice-divadlo.cz během měsíce září.