PRÁVĚ HRAJEME: Divedelní spolek přeje všem divákům, příznivcům a přátelům veselé velikonoční svátky.

O spolku

Divadelní spolek bratří Mrštíků

Datum založení:    7.3.1997

Správní rada

Předseda spolku

Iva Kahounová

Jednatel spolku

Jiří Janda

Hospodář spolku

Dana Veselá

Člen správní rady

Stanislav Svoboda
Radek Omasta
Zbyněk Háder
Šárka Hosová

Režiséři

Alena Chalupová
Jiří Merlíček
Stanislav Svoboda
Jiří Brabec
Iva Kahounová
Luboš Straka