PRÁVĚ HRAJEME: Divedelní spolek přeje všem divákům, příznivcům a přátelům veselé velikonoční svátky.

Pořadatelé 2013

Realizační tým přehlídky:

Stanislav Svoboda – ředitel přehlídky

Alena Chalupová

Dana Veselá

Eva Charvátová

Jiří Janda

Bohuslav Chalupa

Zbyněk Háder

a všichni členové Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice

 

Redakční rada zpravodaje přehlídky „Forbína“

pracuje pod vedením

Zbyňka Hádera a Jiřího Jandy