PRÁVĚ HRAJEME: Divedelní spolek přeje všem divákům, příznivcům a přátelům veselé velikonoční svátky.

Porota 2012

Odborná porota

Lenka Lázňovská
Prof. Jan Císař
Ing. Dušan Zakopal – zástupce SČDO
Karel Tomas
Ing. Jiří Janda – tajemník poroty