PRÁVĚ HRAJEME: Divedelní spolek přeje všem divákům, příznivcům a přátelům veselé velikonoční svátky.

Porota 2013

Odborná porota festivalu

Prof. Jan Císař - předseda poroty

Lenka Lázňovská

Ing. Dušan Zakopal – zástupce SČDO

Karel Tomas

 

Ing. Jiří Janda – tajemník poroty