PRÁVĚ HRAJEME: Přejeme vám příjemné a ničím nerušené prázdniny a dovolenou vašich snů

Představení

MÁ VLAST

sobota 13.5.2017 - 19:30

Představení tanečního divadla Mimi Fortunae je inspirované starými pověstmi českými Aloise Jiráska a cílené k připomenutí, že ani v kosmopolitním světě bychom neměli zapomínat na národ, jehož dějin jsme součástí… Z toho důvodu byl zvolen také hudební doprovod z těch »nejčeštějších« – koláž ze symfonické básně MÁ VLAST Bedřicha Smetany. http://www.tanecni-divadlo.cz/repertoar/divadelni-sceny/ma-vlast copyright © 2015 DS Boleradice copyright © 2015 DS Boleradice