PRÁVĚ HRAJEME: Zahájili jsme již 120. sezónu! Na programu máme Kříž u potoka, Jezinky a bezinky, Na letním bytě, hostují u nás přátelé z ostatních divadelních spolků

Propozice a přihláška

Stáhněte si:

jarni-seslost2012-propozice.doc [ 32.5 kB, DOC ]

jarni-seslost2012-propozice.pdf [ 55.27 kB, PDF ]

jarni-seslost2012-prihlaska.doc [ 26.5 kB, DOC ]

jarni-seslost2012-prihlaska.pdf [ 33.79 kB, PDF ]Propozice Jarní Sešlosti 2012

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice

ve spolupráci se Svazem českých divadelních ochotníků

vyhlašuje

Jarní Sešlost – Boleradice 2012

Krajskou přehlídku venkovských divadelních souborů s postupem na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou.

Soutěžní přehlídka se bude konat v Divadle Boleradice ve dnech: 30. 4. – 5. 5. 2012

 

Přihlášky

Divadelní soubor na přiložené přihlášce vyplní veškeré požadované údaje a zašle do závazného termínu pro její podání na adresu pořadatele. Každý soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze jedné regionální přehlídky, která je programově postupovou pro Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Této národní přehlídky, stejně jako přehlídek regionálních, se mohou účastnit divadelní kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovské obce, tj. sídlo do 5000 obyvatel.

Program přehlídky

Přípravný výbor má právo na základě zaslaných přihlášek souborů sestavit program regionální přehlídky. Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů. Termíny pro dětská představení jsou stanoveny na dopolední hodiny.

Datum jednotlivých představení určí programová rada a ihned po ukončení výběrového řízení oznámí všem přihlášeným souborům výsledek.

Hodnocení představení

Přehlídková představení hodnotí tříčlenná odborná porota. Odbornou porotu sestavuje přípravný výbor přehlídky. Porota hodnotí uměleckou úroveň představení a jeho jednotlivé složky. Po každém představení proběhne beseda členů souboru s odbornou porotou. Diskusi mohou být přítomni také členové ostatních soutěžících souborů.

Organizační zabezpečení

Souborům, které budou vybrány pro účast na regionální přehlídce, uhradí pořadatel část nákladů spojených s přepravou souboru z domovské obce do Boleradic a zpět. Výše této částky bude upřesněna ve smlouvě. Soutěžícím souborům bude poskytnuta večeře. Na přání je možné zajistit ubytování (omezená kapacita!). Rychlé občerstvení je součástí zázemí divadla.

Propagace

Soubory, které budou zařazeny do programu regionální přehlídky, zašlou vedle potvrzené smlouvy na adresu Divadelního spolku bří Mrštíků Boleradice

–        5 kusů divadelních programů k uváděné hře

–        soupis osob a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby či překladateli (součást přihlášky)

–        5 kusů fotografií použitelných pro propagaci zaslané v elektronické podobě

–        1x textovou předlohu inscenace, v případě významných úprav i původní text (nutné pro práci poroty!)

–        informace o souboru (slouží k prezentaci souboru!) a o hře do programu přehlídky v elektronické podobě

–        kopii svolení k veřejnému provozování hry (autorská práva)

–        uvedené materiály zašlete nejpozději do 29. 2. 2012.

Závěrečné vyhodnocení přehlídky

Výsledky Jarní Sešlosti Boleradice 2012 budou vyhlášeny v sobotu 5. 5. 2012.

 

Ceny přehlídky – Ceny za režii

Ceny za herecké výkony

Cena diváka

Cena starosty Boleradic

 

Porota má právo na základě svého hodnocení některou z cen neudělit, nebo naopak udělit cenu mimořádnou.

Ředitel přehlídky nominuje na základě hodnocení poroty jeden divadelní soubor na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Dále může doporučit na základě hodnocení poroty další soubory na uvedenou národní přehlídku a to s udáním pořadí.

Ředitelem přehlídky v roce 2012 byl SČDO jmenován PaedDr. Stanislav Svoboda.

 

Závazný termín pro podání přihlášek na Jarní Sešlost Boleradice 2012 je: 29. únor 2012.

 

Přihlášku zašlete na adresu:

Divadelní spolek bří Mrštíků

PaedDr. Stanislav Svoboda

691 12 Boleradice

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy je Stanislav Svoboda, telefon  732900635 ,  email internet@boleradice.cz, nebo svoboda@sosklobouky.cz . Navštivte také naše stránky www.boleradice-divadlo.cz

Na setkání s Vámi se v Boleradicích těší nejen

PaedDr. Stanislav Svoboda

předseda DS bří Mrštíků

 

 


 

Přihláška na Jarní Sešlosti 2012

Jarní Sešlost Boleradice 2012

PŘIHLÁŠKA na jihomoravskou regionální přehlídku venkovských divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou

 

SOUBOR:

Název souboru (dle stanov)………………………………………………………………......…

Adresa souboru………………………………………PSČ……….okres………………………

Jméno a adresa kontaktní osoby (vedoucí)……………………………………………….......…

Telefon domů…………………do zaměstnání…………………mobil…………………………

e-mail……………………………………………………………………………………………

INSCENACE:

Název……………………………………………………………………………………………

Autor………………………………………….Překladatel……………………………………..

Dramatizace…………………………………..Režie…………………………………………...

Hudba……………………………………………………………………………………………

Datum premiéry………………………………………..Počet repríz…………………………...

Minutáž představení………………………...Přestávka ne – ano (délka)……………………….

Autorská práva ve výši……….% zastupuje…………………………………………………….

 

 

Potřebné technické vybavení (pianino, praktikábly, tahy, el. připojení apod.):………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Soubor používá vlastní zvukovou aparaturu ano - ne, světelnou ano - ne

Počet účinkujících …….. z toho muži ……. ženy ……. děti ……

Počet dalších podílejících se osob ………………

Čas na přípravu scény ………

Čas na bourání scény  ………

Způsob dopravy souboru ………………………………………………………………………..

Předpokládaná výše nákladů na dopravu ……………………………………………………….

Vzdálenost do Boleradic ………………………………………………………………………..

Máme zájem o foto na CD – DVD: ano - ne

o video: ano – ne

 

 

 

……………………………..                                                   …………………………………

datum                                                                               podpis odpovědné osoby

 

Přihlášku zašlete do konce února 2012 na adresu:

Divadelní spolek bří Mrštíků

PaedDr. Stanislav Svoboda

691 12 Boleradice