MDJ 2020 představení třetí: Divadelní soubor AMADIS

A kratičká video ukázka, aby jste si dokázali představit, jakou má představení atmosféru…

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ - DS AMADIS

0