Mrštíkovo divadelní jaro

Jméno bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových hrdě nese místní divadelní spolek a stalo se také inspirací pro název regionální divadelní přehlídky. Stejně tak láska obou slavných spisovatelů ke včelám a včelaření a mistrovství, s jakým popsali krásu našeho rodného kraje ve všech ročních obdobích, se zrcadlí v názvu i logu přehlídky: Mrštíkovo divadelní jaro.

V prvním červnovém týdnu (3. – 6. 6.) budou Boleradice dějištěm druhého ročníku regionální postupové přehlídky venkovských divadelních souborů, jejímž vyhlašovatelem je Svaz českých divadelních ochotníků. Pořadatelem přehlídky je Divadelní spolek bratří Mrštíků za podpory Jihomoravského kraje a městyse Boleradice.

Přehlídka se bude konat v místním divadle. Program zahrne pět soutěžních představení, šesté představení uvede host přehlídky – tentokrát domácí soubor, který se představí hrou Viléma Mrštíka – Pohádka máje. Přehlídkové tituly – Nemrtvá nevěsta, Slavíci z Madridu, Vše pro firmu, Televarieté, Nestříhat! – jsou žánrově pestré. Uvidíme komedie, muzikály, kabaret. Do soutěže se přihlásily ochotnické soubory z Jiříkovic, Popůvek, Syrovic, Víru a Zbraslavi.

Všechna soutěžní představení bude sledovat a hodnotit lektorský sbor, který bude mít možnost nominovat nejlepší inscenaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Vstupenky na přehlídku budou v předprodeji v pokladně divadla nebo v rezervačním systému, jakmile bude jisté, že se přehlídka může uskutečnit. Předpokládáme, že tuto informaci podá vláda 24. května. POZOR, vstup do divadla bude podmíněn aktuálními vládními nařízeními (potvrzení o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění covid, respirátor atp.).

Vážení a milí příznivci a milovníci ochotnického divadla, srdečně vás zveme k návštěvě přehlídkových představení. Přijďte svou přítomností a potleskem podpořit soutěžící soubory. Těšíme se na vás.

0