Noc divadel a seminář pro divadelníky

Devátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 20. 11. 2021, letos s podtitulem Fresh Air. Doufáme, že bude skutečně možné se znovu a zhluboka nadechnout a užít si Noc divadel tak, jak jsme byli zvyklí v době před-covidové, a že živá kultura nezůstane stejně vzácná jako čistá příroda…

Program Noci divadel zahájí ve 13 hod seminář na téma Ochrana a rozvoj nemateriálního statku.

Zapsání ochotnického divadla do Seznamu nemateriálních statků lidové kultury (prosinec 2019) má význam pro všechny divadelní soubory v kraji. Náš divadelní spolek jako nositel statku se zavázal, že uspořádá setkání divadelníků, s cílem nalézt společná témata a projekty, jejichž prostřednictvím bychom mohli uchovávat a rozvíjet toto kulturní dědictví, a tím pomoci nejenom jednotlivým souborům a divadelníkům, ale i divákům.

Program semináře:

1. Mgr. Věra Colledani , koordinátorka a metodička Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu při Masarykově muzeu v Hodoníně – „Nemateriální statky lidové kultury v našem regionu a význam zařazení jihomoravského divadla na tento seznam“
2. Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS – „Jak si stojí amatérské/ochotnické divadlo v mezioborové nabídce neprofesionálních aktivit?“
3. Diskuse účastníků na téma „Jaké vidíme příležitosti rozvoje ochotnického divadla a spolupráce v regionu?“
4. Závěrem se pokusíme odpovědět na otázku „Jaké jsou naše společné divadelní příležitostí“ 

 

15,30 – 16,30 Promítání videí z divadelního archívu

  • Máme připraven krátký film z 50. ročníku národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim, kterého se náš soubor zúčastnil s historickou hrou Počestné paní aneb Mistr ostrého meče; a další krátká videa o divadle v Boleradicích

 

19,00 Společný potlesk

  • Tradiční potlesk, který se současně rozezní všemi zúčastněnými divadly po celé republice

19,30 R. Thomas Osm žen

  • Detektivní komedie v podání Divadelního souboru Svatopluk Hodonín

 

21,00 Prohlídka zákulisí

  • Domácí členové divadelního spolku provedou zájemce místy, kam se běžně nedostanou

21,00 Společenský večer

  • Neformální beseda a posezení s hostujícím souborem

 

Připomínáme, že návštěvníci kteréhokoliv bodu programu Noci divadel se musí prokázat potvrzením o testování, očkování či prodělání onemocnění covid – 19.

0