Doprovodný program MDJ – Cesta bratří Mrštíků
Představujeme doprovodný program přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro – otevření Cesty bratří Mrštíků.
Jde o společný projekt spolku Letorost, lidé kteří sázejí stromy a Divadelního spolku bratří Mrštíků. Cílem projektu je vyznačení a zprůchodnění cesty od divadla do Helenčina údolí a dále k domku bratří Mrštíků v Divákách. Aktuálně už je cesta průchozí a tvoří nejkratší propojení mezi obcemi Boleradice a Diváky pro pěší turistiku. 🚶‍♂️A co je podstatné – mimo dopravní komunikace.
Proto je na sobotu 20. dubna 2024 naplánována společná procházka od divadla do Helenčina údolí, které se mohou zúčastnit všichni zájemci. Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat. Procházky se samozřejmě zúčastní členové obou spolků s rodinnými příslušníky a také účastníci regionální divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro.
Cesta bratří Mrštíků – procházka od divadla do Helenčina údolí 🎭
Akce začne odchodem od divadla ve 14 hod. V Helenčině údolí bude na všechny výletníky, kteří dorazí z Boleradic a Divák, čekat kulturní program, občerstvení a slavnostní přípitek, který plánujeme asi na 15 hod. 🍰🍹Potom budou mít zájemci možnost vysadit celkem dvacet vrb na břehu potoka Haraska. 🌳🌿
Podpořeno z Fondu Kaufland „Milion pro Hustopeče a okolí“, ve spolupráci s Nadací Via. Kaufland Česká republika Nadace Via
0