Zvonokosy

Nouzový program divadla – páté pokračování.

Populární český muzikál podle slavného francouzského humoristického románu Gabriela Chevalliera, brilantní satira na maloměšťácké mravy a pokrytectví. Je skandální kronikou malého městečka na jihu Francie v krajině vína Beaujolais, kterým hýbe postavení pisoáru v jeho centru. Nejde jen o „veřejné blaho“, ale především o předvolební tah. Obecní záchodek však rozdělí místní obyvatele na dva nesmiřitelné tábory.

Režie a scéna Alena Chalupová. Hudební spolupráce Martin Zeman, František Koráb.

Hrálo 38 herců. Premiéra 21. 4. 2006, derniéra 29. 6. 2007

Účast na Hanáckém divadelním máji a na Krakonošově divadelním podzimu.

0
DUHA JE SYMBOLEM NADĚJE, CELISTVOSTI A SLUNEČNÍHO SVĚTLA

Milí rodiče a milé děti, podpořte s námi nádhernou myšlenku a namalujte či vytvořte duhu, kterou pak vystavíte v okně nebo na dveřích. Po cestě autem nebo pěšky pak můžete počítat, kolik jich dohromady zahlédnete. Malované duhy v oknech se v této nelehké době již objevily v Dolním Rakousku, ale i u nás na Břeclavsku. Duha má 7 barev: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, světle modrou, tmavě modrou a fialovou. Duha vznikne, když do kapek deště zasvítí sluníčko.

DUHA JE SYMBOLEM NADĚJE, CELISTVOSTI A SLUNEČNÍHO SVĚTLA.

Budeme moc rádi, když nám svoje duhy vyfotíte a připojíte do komentáře k naší výzvě na našem FACEBOOKu nebo pošlete na akcedivadla@gmail.com. Děti z Boleradic mohou vhodit svoje výtvory do poštovní schránky divadla.

Fotky s duhami zveřejníme i na našem webu a divadelní vývěsce.

MOC SE NA DUHOVÉ OBRÁZKY TĚŠÍME!!!!

Divadelní spolek bratří Mrštíků se přidává k výzvě MŠ v Maršovicích a děkuje učitelkám této školy za skvělý nápad.

0
Bylo, nebylo aneb Herci divadla Boleradice čtou dětem

Herci našeho divadelního spolku přišli s další „nouzovou“ alternativou, jak využít čas, který nemohou strávit v divadle spolu se svými diváky. Vymysleli projekt čtení pohádek a povídek dětem. Praxe je taková: Natáčíme vždy v neděli a ve středu. Děláme to tak, že je v divadle ve smluvenou dobu jen kameraman a účinkující „čtenář“. Scéna je nachystána na jevišti, „čtenář“ si sedne do křesla, spustí se kamera a čte. Jsou tam na začátku jen sami dva, během natáčení je tam „čtenář“ sám. Po skončení jde domů a  na řadě je další. Na stolku u šaten je i dezinfekce na ruce. Čteme bez roušky, s rouškou to není pěkné. Potom je samozřejmě třeba video sestříhat, přidat úvodní a závěrečné titulky,uložit na YouTube, napsat pár řádek na facebook a webové stránky. A je to. Přejeme příjemný poslech.

Videa s pohádkami jsou publikována na našem FB: https://www.facebook.com/divadlo.boleradice/

0
Babička

Dalším představením, které nabízíme v „nouzovém“ programu našeho divadla je inscenace Babička, jejíž literární předloha je snad nejznámějším dílem Boženy Němcové. Režisérka Alena Chalupová si pro uvedení v Boleradicích zvolila dramatizaci Františka Pavlíčka.

Premiéra 27. 3. 2010, derniéra 1. 6. 2011, 26 repríz

Hráli: Eva Charvátová (Babička), Štěpánka Veselá (Barunka), Anička Veselá (Adélka), Math de Groot (Jan), Gábinka Háderová (Vilímek), Dana Veselá (Prošková), Jan Koráb (Prošek), Libuše Korábová (Kněžna), Jana Glocová (Hortensie), Libuše Klímová (Viktorka), Jiří Janda (Černý myslivec), Radek Omasta (Myslivec), Karin Stehlíková (Myslivcová), Přemek Pelikán (Orlík), Bára Stehlíková (Barka), Joana Wamserová (Cilka), Šárka Hosová (Kristla), Juraj Háder (Jakub), Veronika Majerová (Mařenka), Pavel Hrabec (Toník), Bořivoj Veselý (Talián), Voják (Zbyněk Háder)

0
Pygmalion aneb My Fair Lady (ze Zelňáku)

Další vzpomínkové video z našeho archívu je z roku 2001. Hudební komedie Pygmalion aneb My Fair Lady (ze Zelňáku) podle hry G. B. Shawa. Do muzikálové podoby ji převedli Alan Jay Lerner a Frederick Loewe. Stanislav Moša je autorem brněnské verze muzikálu. Pro amatérské nastudování upravila a režijně připravila Alena Chalupová. Hudební doprovod Milena Karberová, kostýmy Anna Uherková. Premiéra 21. 4. 2001, derniéra 30. 11. 2002, 40 repríz. Účast na Hanáckém divadelním máji, na 32. ročníku Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou a na 72. Jiráskově Hronově.

Hráli:

Radek Omasta (Profesor Jindřich Hradský), Libuše Hřibová (Paní Hradská, jeho matka), Antonín Koráb (Alfréd Ďulínek, popelář), Iva Hrabcová (Líza Ďulínková, jeho dcera), Jan Koráb (Plukovník Jan Špička), Eva Charvátová (Paní Hrušková, hospodyně), Zbyněk Háder (Bedřich Škoda Vrchovský), Růžena Hartmanová (Paní Škodová Vrchovská, jeho matka), Stanislav Rauš (Profesor Zoltán Karpáthy), Stanislav Hartman (pan Šebela), Marie Komínková (Paní Šebelová), Alena Petláková (Prodavačka a Transylvánská královna), Stanislav Svoboda (Prodavač a Manžel královny), Bořivoj Veselý (Zelinář a Lokaj), Jaroslav Trlida (Hostinský, Lokaj, Číšník), Lucie Káňová, Hana Korábová, Tereze Šillerová, Lenka Valíčková, Blanka Zemanová, Ivo Klvaň, Marek Koráb, Pavel Samson (prodavači, květinářky, hosté na módní přehlídce, tanečníci na plese).

0
Šavle a píseň

Šavle a píseň (1993 – 1994)

(Další díl „nouzového programu divadla“)

V dnešní vzpomínce se vrátíme do roku 1993, kdy jsme ještě jako Divadelní soubor Osvětové besedy Boleradice uvedli historickou hru Františka Kožíka Šavle a píseň, jejíž děj se odehrává na počátku třicetileté války v nedalekých Čejkovicích. Spolu s Čejkovicemi i Boleradice náležely tehdy starému šlechtickému rodu Prusinovských z Víckova. Hlavní postava děje, Jan Adam z Víckova, měla tedy přímý vztah k Boleradicím.

Divadelní soubor zaznamenal s touto hrou nebývalý úspěch. V červnu 1993 odjel na několikadenní turné do středního Švédska. Krásné moravské písničky, lidové tance a kroje švédské diváky nadchly. O rok později byl soubor pozván k týdennímu hostování do největšího amatérského divadla v Anglii – The Questors Theatre v Londýně.

Režie a úprava Alena Chalupová, scéna Josef Bartoš j.h.

Hráli: Jan Koráb (Jan Adam z Víckova), Iva Hrabcová (Mariana z Bubna, jeho žena), Stanislav Rauš (Rytmistr Alexandr Jost Haugvic), Radek Omasta (Rytíř Wolf Mengsreiter), Antonín Koráb (Vojtěch Lukavský, správce panství), Ilona Fialová (Magdaléna, jeho dcera), Jan Komínek (Jan Formanův), Václav Zahradník (Plukovník Mořic Hartman), Bořivoj Veselý (Ježek z Lukova), Libuše Hřibová, Jana Horáková, Jarmila Korábová, Libuše Korábová, Pavlína Stehlíková, Petr Koráb, Marcela Korábová, Oldřich Pelikán, Jana Charvátová, Miroslav Vašíček, Zdeněk Trlida a Martin Stehlík (vesničané a vojáci) a Cimbálová muzika Vonica s primášem Františkem Korábem ve složení Jan Zaviačič, Jan Kachyňa, Libor Otýpka a Pavel Rokyta.
Záznam představení je z Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 24. národní přehlídce venkovských divadelních souborů v roce 1993.

Digitalizovaný videozáznam byl pořízen na zakázku z původního originálního záznamu představení zhotoveného Stanislavem Šmídem ze Štětí a uloženém v jeho soukromém archivu. Autor poskytl záznam k využití v Databázi českého amatérského divadla v květnu 2013. Děkujeme, že respektujete autorská práva.

0
Rok na vsi (13. 4. 1996 – 13. 12. 1997)

Vážení milovníci divadla. Nacházíme se všichni ve složité době, která brání našemu setkávání v divadle. Rozhodli jsme se tedy prohledat  archív a nabídnout vám video záznamy některých našich dřívějších představení. Začneme jednou z nejúspěšnějších her – „kronikou moravské dědiny“, jak zní podtitul Roku na vsi. „Alena Chalupová nechala moravský folklór rozkvést ve všech jeho krásách. Hra plyne tak, jak čas běží: Hody. Dušičky. Mikuláš. Vánoce. Velikonoce. Odvod. Po žních. Nikde není začátek, nikde není konec. Vše plyne v kruhu – věčný koloběh života na vesnici.“

Největšího uznání se našim ochotníkům dostalo, když byla inscenace nominována na 67. Jiráskův Hronov v roce 1997. Zaujali zde svou upřímnou hrou umocněnou skvělou živou hudbou (CM Vonica) a zpěvem. Odborníci vysoce hodnotili kostýmy, rekvizity a celou autenticitu díla.

Zde odkaz na záznam představení ve dvou dílech:

0
ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností od 12. března do odvolání ruší všechna představení v budově Divadla Boleradice.

Vstupné vracíme postupně, vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.
Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky.

Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného buď písemně – nejlépe e-mailem na adresu info@boleradice-divadlo.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení; nebo osobně v pokladně divadla vždy v pátek od 18:00 do 19:00.

Prosíme diváky o trpělivost, žádosti vyřizujeme postupně..

Představení patřící do Jarního předplatného a do předplatného Rodiče s dětmi do divadla NERUŠÍME, BUDOU UVEDENA V NÁHRADNÍCH TERMÍNECH NA PODZIM.

Prosíme majitele vstupenek na tato představení (Slaměný klobouk, Televarieté, O princezně a vysavači), aby sledovali program divadla v rezervačním systému. Do konce května budou známy všechny náhradní termíny.

V případě, že vám náhradní termín nevyhovuje, požádejte o vrácení vstupného písemně (tentokrát i v případě, že jste platili kartou nebo převodem) – nejlépe e-mailem na adresu info@boleradice-divadlo.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložte naskenované (nebo ofocené) vstupenky (nebo abonentky) na vrácení.

 

Děkujeme.

0
Nejraději mám, když lidé tleskají…

Vídeňské Svobodné listy č. 10/2020 otiskly článek s názvem Kulhavý mezek

Jako osmiletý kluk jsem se nechal zlákat otetovaným cirkusákem, schoval se ve voze se senem a moji touhu poznat svět ukončil opasek mého táty, který mě z mé skrýše vytáhnul a můj  sen jsem musel odložit.

K cirkusu jsem se již nedostal, ale zato k divadlu. protože kouzlo jeviště a chorobná zvědavost mě ještě neopustily, byli jsme se skupinou podobně potrefených divadelních nadšenců, jako platící diváci v krásném malém divadle v Boleradicích u Hustopečí. Na programu byla hra Oldřicha Daňka „Kulhavý Mezek“. Děj této hry je fabulován do doby třicetileté války. Na jevišti neuvidíte hrůzu bojů, zbrojnoše, padlé ani řinčení mečů a výstřely z kuší, ale uslyšíte hodně moudrosti, a to vám dokonale zahrají tři herci Zbyněk Háder, Jan Koráb a Jana Jirgalová v režii Jiřího Brabce.

Těch sto kilometrů z Vídně za divadlem se opravdu vyplatilo a nelitujeme. Děkujeme divadelníkům „Divadelního spolku bratří Mrštíků“ v Boleradicích. Budeme vám dělat reklamu široko daleko.

Zdeněk Homolka  

O autorovi

„Nejraději mám, když lidé tleskají. To je vlastně jediná mzda, kterou člověk dostane. Speciálně u ochotníků,“ říká režisér ochotnického spolku Zdeněk Homolka, který přišel do Vídně po roce 1977. Navzdory vyššímu věku neměl obavy o to, čím se bude živit. Jako muž mnoha řemesel si mohl vybírat a po počátečním rozkoukání si našel práci v Theatru an der Wien, kde stavěl scény pro špičkové muzikály. „Táta postavil mlejn a já Fantoma opery nebo Les Miserábles. To byly nesmírné úkoly. Američané nám nevěřili, ale povedlo se. Dokonce o nás říkali, že jsme byli nejlepší divadlo na pevnině. Na to ochotnickém se tleskalo, když se dělal nějaký malý muzikál jako třeba My Fair Lady a nebo ten poslední Zkrocení zlé ženy.“ 

0
ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností

od 12. března do odvolání ruší všechna představení v budově Divadla Boleradice.

Vstupné budeme vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.

Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky. 

Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného buď písemně – nejlépe e-mailem na adresu info@boleradice-divadlo.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení; nebo osobně v pokladně divadla vždy v pátek od 18:00 do 19:00.

Prosíme diváky o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně.

0
Stránka 3 z9 12345...»