Premiéra – Duchové Vánoc

V sobotu 1. prosince se naše divadlo stane místem další premiéry domácího divadelního souboru. Zkušení herci vedle těch začínajících připravují pod režijním vedením Juraje Hádera pohádkový příběh Duchové Vánoc inspirovaný povídkou Charlese Dickense „A Christmas Carol“. Přenese nás do Londýna první poloviny 19. století. Lakomec, mrzout a majitel obchodu se smíšeným zbožím, Eduard Hamoun, má otevřeno i na Štědrý den. Vždy směle prohlašoval, že Vánoce jsou zbytečnost, a proto je zásadně neslaví. Co se ale stane, když ho o Štědrém večeru navštíví tři Vánoční duchové a nechají ho celý den prožít ještě jednou?

Pokud chcete znát odpověď, přijďte do divadla!

0
Podzim v divadle

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice  zahájil novou divadelní sezónu další reprízou černé komedie Jezinky a bezinky amerického dramatika J. O. Kesselringa v režii Jiřího Brabce. Hra měla premiéru 29. dubna 2017 a na repertoáru divadla bude do dubna 2019. Na podzim je toto představení zařazeno na neděli 21. října v 15 hodin.

Další zářijovou událostí bude první představení nové abonentní řady nazvané Sváteční předplatné. Tímto předplatným chce Divadelní spolek bratří Mrštíků přispět k oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 29. září zahájíme představením Velice hojný Fénix. Poetickou komedii ze starého Řecka o věrnosti a lásce z pera anglického dramatika Christophera Frye a pod režijním vedením Jiřího Hlávky uvede Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou. O hře nám napsali: Pokud je láska mezi dvěma lidmi opravdová, pak může nastat situace, že po odchodu jednoho z nich, ten druhý zachovává věrnost a hovoří se o lásce až za hrob. Pokud ovšem nastane situace, že ten, který zůstal, chce zemřít, aby svou trvalou lásku dokázal, jde o život. A pak existuje pouze jediná síla, která může tuto situaci změnit. Láska.

Myslíte si, že to není možné? Přijďte se na naši hříčku podívat. Možná změníte názor…

Upozorňujeme zájemce o koupi dětského předplatného Rodiče s dětmi do divadla, že tuto možnost mají do 12. října. Po tomto datu bude možné koupit vstupenky samostatně na jednotlivé pohádky. Předplatné zahrnuje čtyři tituly: Rumcajs (25. 11.), Technická pohádka (20. 1.), Princ Bajaja (24. 3.) a Sindibádova dobrodružství (26. 5.).

V neděli 11. 11. v 15 hod. se můžeme těšit na komedii Habaďůra, kterou napsal anglický dramatik Michael Cooney. Jde o velkolepý podfuk, který zinscenuje úředník nečekaně propuštěný z práce. Náhodně zjistí, že sociální systém má jisté trhliny a on jich začne využívat k vylepšení svého rozpočtu. Ale jak už to bývá, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až… Hru uvede Tylovo divadlo Újezd u Brna.

Na 17. listopad připadá letošní Noc divadel, která se celostátně ponese v duchu česko – slovenské vzájemnosti. Součástí programu nebude jen večerní představení slovenského souboru (Takmer) všetko o mužoch, ale také odpolední pro děti. Dětský divadelní soubor Šikulky, který pracuje při ZŠ Hustopeče, Komenského, uvede  představení Medvídek Pú a jeho přátelé. Pohádka je určena dětem od 5 let. Začátek vystoupení je stanoven na 14,30 hod.

0
Rodiče s dětmi do divadla

Divadlo Boleradice  ani ve stávající sezóně nezapomene na své nejmenší diváky, jimž nabídne čtyři nové pohádky, které můžete výhodně pořídit v rámci předplatného RODIČE S DĚTMI DO DIVADLA.. Vstupenky na jednotlivé pohádky lze samozřejmě zakoupit i později během sezóny, ale už za vyšší cenu. Hracími pohádkovými dny budou tradičně neděle od 15.00 hodin.

Předplatitelský cyklus zahájí 25.11. Divadelní studio „V“ Brno klasickou pohádkou Rumcajs. Následovat bude Technická pohádka v podání DS Eduarda Vojana Brněnec. Třetím titulem bude opět pohádková klasika, Princ Bajaja, kterou uvede Divadlo Tramtarie Olomouc. Předplatné pak uzavře pohádka Sindibádova dobrodružství od Divadla Koráb Brno.

Předprodej předplatného byl zahájen.

Rezervujte zde.

0
Bez sponzorů a dárců…

Bez sponzorů a dárců by naše divadlo fungovalo jen s obtížemi nebo by si neudrželo potřebnou úroveň. Představujeme si, že naši diváci k nám chodí především pro zážitky z představení, ale i pro pobavení a rádi pobývají v příjemném prostředí. A také to tak chceme a proto usilujeme o kvalitní představení s  krásnou výpravou, dobře umělecky i technicky zpracované. Toto je jedna strana mince divadelnictví. Druhá je provoz. Vlastní fungování divadla, aby prostředí pro kulturní zážitek bylo skutečně kulturní…

Jsme ochotnický soubor a naši herci hrají bez nároku na odměnu, ale přece jenom z prodaných vstupenek nelze pokrýt veškeré náklady. Proto oslovujeme a následně spolupracujeme se sponzory, dárci a mecenáši, kteří s různorodých důvodů naše aktivity podporují tím, že se s námi podílejí na jejich realizaci. či nám na ně finančně přispívají. Považujeme za správné tyto osoby a organizace zveřejňovat a poukazovat na jejich počínání ve prospěch našeho konání.

Městys Boleradice

logo_znak14

Městys Boleradice nám každoročně přispívá na provoz a spolupracuje s námi na organizování našich divadelních i jiných akcích. Velmi si vážíme této pomoci a na oplátku usilujeme o dobrou reprezentaci naši obce v Česku i zahraničí.

Jihomoravský kraj

Advokátní kancelář JUDR. Jiří Funk

Sponzor výpočetní techniky

Společnost MCS Plus s.r.o. poskytuje veškerou výpočetní techniku a související služby pro zabezpečení provozních i divadelních aktivit. Hlavními cíli spolupráce v letošním roce je zřízení mediálního a archivačního pracoviště a zprovoznění wifi sítě pro přístup k internetu po celém divadle.

Sponzor softwarových aplikací

Společnost poskytuje služby a aplikace využívané pro provozní a marketingové aktivity. V letošním roce společnosti ERPIO a ALTEC darovaly divadelnímu spolku DMS aplikaci M-Files pro evidenci, správu a archivaci dokumentů, fotografií a jiných souborů.

Sponzor internetového připojení divadla

Společnost COOLCZ s.r.o. poskytuje bezplatně připojení s cílem zpřístupnit internet návštěvníkům a pracovníkům divadla.

Sponzor tiskových služeb

Generální sponzor a sponzor představení

Dárci poskytují formou dotací, darů či příspěvků na provoz prostředky, které pomáhají zajišťovat akce jako jsou divadelní přehlídky, divadelní bály, Noci divadel a jiné slavnostní, soutěžní či vzdělávací akce. Provozní sponzoři formou bezplatných nebo zlevněných služeb a produktů zjednodušují a zkvalitňují provozní aktivity divadla.

Nejvýznamnější role mezi dárci a sponzory však patří generálnímu sponzorovi a sponzorům představení. Tito pomáhají zajišťovat vyšší kvalitu vlastních představení a jiných uměleckých akcí. Pomáhají s výpravou, zajištění externích odborníků, vzděláváním a také s propagací všech aktivit pořádaných divadlem.

0
Letní divadelní večer v Krumvíři

V závěru divadelních prázdnin proběhne pod taktovkou spolku proKRUMVÍŘ z.s. další díl krumvířského kulturního léta. Náš divadelní spolek zde zastoupí „Jízlivý glosátor“ v režii Jiřího Merlíčka.

18:00 – Divadelní spolek KADET, Starovičky – „ŠTARVICKÝ HODY“
Děj tradičních hodů je zpestřen zahrávkami hodů a zarážením hory, což ve Starovičkách tradici nemá, ale v okolních vesnicích ano. Humorná scénka z pera domácího scénáristy J. Panice.

19:00 – Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice – “JIZLIVÝ GLOSÁTOR”
Montáží vtipných předscén vzdávají hold J. Voskovcovi, J Werichovi a J. Ježkovi. Dodnes hrané divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Písně Jaroslava Ježka jsou samozřejmě aranžovány i v tomto představení!

0
SVÁTEČNÍ PŘEDPLATNÉ v prodeji do 7. září!!!

Vážení návštěvníci divadla,

prodej nové předplatitelské řady nazvané Sváteční předplatné je zahájen.

Do pátku 7. září máte možnost objednat abonentní vstupenku, která zahrnuje čtyři představení v podzimních termínech.

 

PROGRAM SVÁTEČNÍHO PŘEDPLATNÉHO:

29. září 2018

Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou

Christopher Fry: Velice hojný Fénix

Autor ve své hře zpracovává historii věrné vdovy z Efesu, známou již od časů Aisopových a Petroniových. Poetická komedie o vdově Dynamene, služebné Doto a strážném Tegeovi je zajímavá básnickou invencí, košatostí jazyka a především mírou ironie s jakou se příběhu Fry zmocnil.

 27. října 2018

DS Jiřího Voskovce Sázava

Milan Uhde: Balada pro banditu

Bolavá láska. Nezkrotná touha po svobodě. Zrada přátel. Zrada v lásce. Úplatnost. Pomsta. A mnohá další dramatická a vyhrocená témata skrývá tento muzikál, v němž se snoubí hudba inspirovaná zbojnickými baladami s činoherní akcí.

17. listopadu 2018

Divadlo Hľadanie Tlmače

(Takmer) všetko o mužoch

na motivy hry Mira Gavrana “Všetko o mužoch”

Tři muži, tři příběhy, různý čas a zdánlivě různé zápletky. Tragikomedie o tom, jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Příběhy o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily…

15. prosince 2018

Folklórní soubor Musica Folklorica

Na Vánoce, na ty hody

Repertoár muziky tvoří především vlastní úpravy hudebních témat z moravskoslovenského pomezí.  Pořad Na Vánoce, na ty hody je sestavený z adventních a vánočních písní Horňácka. Vystoupí muzikanti a zpěváci v tradičních krojích.

 

REZERVACE:

UZÁVĚRKA příjmu objednávek i plateb za Sváteční předplatné je 7. září 2018. Upozorňujeme, že rezervace, které nebudou do tohoto data uhrazeny, budou zrušeny a místa poskytnuta dalším zájemcům!

CENA abonentní vstupenky: 500 Kč

MOŽNOSTI PLATBY:

  • převodem na účet divadelního spolku číslo 1382167379/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a počet požadovaných vstupenek)
  • hotově v pokladně divadla v pátek 3. 8., 31. 8. a 7. 9. od 18 do 19 hodin

 

ABONENTNÍ VSTUPENKY budou připraveny k vyzvednutí v pokladně divadla od 7. do 29. září 2018 vždy v pátek od 18 do 19 hodin nebo před každým představením.

 

Milí příznivci divadla v Boleradicích, těšíme se na brzkou shledanou u nás!

0
Předprodej na novou sezónu zahájen

Vážení přátelé,

divadelní prázdniny jsou v plném proudu, ale my už pro vás máme první nabídku pro novou divadelní sezónu. Připravili jsme tři řady předplatného – Sváteční předplatné (na podzim), Jarní předplatné (zima, jaro) a předplatné Rodiče s dětmi do divadla. Dnes vám představíme první z nich.

Již v září zahájí svůj cyklus nové Sváteční předplatné. Tento název jsme zvolili proto, že všechna čtyři představení této předplatitelské skupiny budou v bezprostřední blízkosti svátečních dnů: Den české státnosti, Den vzniku samostatné ČSR, Den boje za svobodu a demokracii a předvánoční období – advent.

S jednotlivými divadelními kusy se na našem jevišti představí soubory z Čech (Libice nad Cidlinou, Sázava),  Moravy (Velká nad Veličkou), ale také ze Slovenska (Tlmače).

Bonusem pro abonenty, mimo to, že představení mají za zvýhodněnou cenu, bude také slavnostní přípitek, přednostní pozvánka na vernisáž výstavy Čtvrtstoletí divadelních bálů v Boleradicích a volný vstup na doprovodný program Noci divadel.

 

PROGRAM SVÁTEČNÍHO PŘEDPLATNÉHO:

29. září 2018

Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou

Christopher Fry: Velice hojný Fénix

Autor ve své hře zpracovává historii věrné vdovy z Efesu, známou již od časů Aisopových a Petroniových. Poetická komedie o vdově Dynamene, služebné Doto a strážném Tegeovi je zajímavá básnickou invencí, košatostí jazyka a především mírou ironie s jakou se příběhu Fry zmocnil.

 

 27. října 2018

DS Jiřího Voskovce Sázava

Milan Uhde: Balada pro banditu

Bolavá láska. Nezkrotná touha po svobodě. Zrada přátel. Zrada v lásce. Úplatnost. Pomsta. A mnohá další dramatická a vyhrocená témata skrývá tento muzikál, v němž se snoubí hudba inspirovaná zbojnickými baladami s činoherní akcí.

 

17.listopadu 2018

Divadlo Hľadanie Tlmače

(Takmer) všetko o mužoch

na motivy hry Mira Gavrana “Všetko o mužoch”

Tři muži, tři příběhy, různý čas a zdánlivě různé zápletky. Tragikomedie o tom, jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Příběhy o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily…

 

15. prosince 2018

Folklórní soubor Musica Folklorica

Na Vánoce, na ty hody

Repertoár muziky tvoří především vlastní úpravy hudebních témat z moravskoslovenského pomezí.  Pořad Na Vánoce, na ty hody je sestavený z adventních a vánočních písní Horňácka. Vystoupí muzikanti a zpěváci v tradičních krojích.

 

REZERVACE:

UZÁVĚRKA příjmu objednávek i plateb za Sváteční předplatné je 7. září 2018. Upozorňujeme, že rezervace, které nebudou do tohoto data uhrazeny, budou zrušeny a místa poskytnuta dalším zájemcům!

CENA abonentní vstupenky: 500 Kč

MOŽNOSTI PLATBY:

  • převodem na účet divadelního spolku číslo 1382167379/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a počet požadovaných vstupenek)
  • hotově v pokladně divadla v pátek 3. 8., 31. 8. a 7. 9. od 18 do 19 hodin

 

ABONENTNÍ VSTUPENKY budou připraveny k vyzvednutí v pokladně divadla od 7. do 29. září 2018 vždy v pátek od 18 do 19 hodin nebo před každým představením.

 

Milí příznivci divadla v Boleradicích, těšíme se na brzkou shledanou u nás!

 

 

0
Dostaveníčko s divadlem

Ve čtvrtek 28. června 2018 od 20 hodin se můžete v rámci 6. ročníku festivalu ochotnického divadla Dostaveníčko s divadlem těšit v Přerově na představení Jízlivý glosátor v podání našich herců, členů DS bratří Mrštíků.

 

Představení je komponováno jako pocta Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi. Předscény Osvobozeného divadla originálním vtipem, slovním žonglérstvím a cílenou satirou jsou napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka.

Pořadatelem akce je divadlo Dostavník Přerov.

0
Luhačovická divadelní sešlost

Náš divadelní spolek se v sobotu 16. června představí v Lázeňském divadle v Luhačovicích s komedií Jezinky a bezinky.

V roce 1908 bylo postaveno v Luhačovicích Lázeňské divadlo, jež přináší více jak jedno století krásné umělecké zážitky příznivcům dramatického i hudebního žánru. Při zrodu myšlenky postavit ve zdejších lázních divadlo, a hlavně při její následné realizaci, stál pevně a neochvějně lázeňský lékař MUDr. Zikmund Janke, jenž se nadšeně věnoval také ochotnickému divadlu. Napsal několik her, které režíroval a dokonce v nich i hrál. Již sedmnáct let má svůj týden v srpnu přehlídka komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice, při které se prezentují profesionální divadla z České republiky a Slovenska. Vzhledem k tomu, že nejen v našem kraji, ale i po celé republice je dlouhá řada nadšených ochotnických divadelních souborů, toužících se představit a rozdávat smích či slzu v oku, rozhodli se v Luhačovicích tyto „kumštýře z ochoty“ potěšit. Zařadili do červnového prodlouženého víkendu od 14. do 16. 6. 2018 již pátý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů – Luhačovickou divadelní sešlost. A my budeme přitom.

Luhačovická divadelní sešlost

0
Stránka 5 z7 «...34567