Píší o nás v novinách…
Píší o nás v novinách...

Divadelníci z Boleradic chtějí zapsat ochotnické divadlo na seznam kulturního dědictví kraje. Pomáhají jim v tom soubory z celé jižní Moravy.

BOLERADICE | Slovácký verbuňk, jízda králů na Slovácku nebo technologie výroby modrotisku. To jsou unikátní činnosti, které se dostaly na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje, kterému se někdy také přezdívá „malé UNESCO“. Nově by k nim mohlo přibýt i ochotnické divadlo. Usiluje o to Divadelní spolek bratří Mrštíků v Boleradicích.

„O tom, že právě tato činnost má v našem kraji bohatou historii a význam nejen v době národního obrození, jak se často uvádí, ale i v současné době, kdy přispívá ke kulturnímu a společenskému životu zejména na venkově a v menších sídlech, není pochyb,“ popsal v boleradickém zpravodaji dlouholetý člen divadelního spolku Jan Koráb důvody které ochotníky vedly k návrhu směřujícímu krajským radním.

Pro svůj nápad se boleradickým podařilo nadchnout ochotnické soubory z celé jižní Moravy. Ve všech sedmi okresech kraje našli divadelní spolky a soubory, které mají doložitelnou historii a současně jsou i dnes aktivní. „Bylo složité všechny dohledat a kontaktovat, protože neexistuje aktuální evidence ochotnických souborů. Nakonec jsme jich objevili kolem třiceti,“ vypočítává Jindřich Kahoun, předseda správní rady boleradického divadelního spolku. Myšlenku dát divadlu status krajem chráněného nemateriálního statku tak podpořil třeba hustopečský Fór či Kadet ze Starovic, divadlo Stodola v Jiříkovicích a řada dalších více či méně známých souborů. Vyhledat je pomáhali boleradickým ochotníkům lidé ze Svazu českých divadelních ochotníků i z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.

O tom, zda budou se svým návrhem úspěšní, rozhodnou krajští radní na přelomu září a října. Precedens už mají. Nemateriálním statkem kultury je už třeba západočeské divadlo.

O tom, zda budou se svým návrhem úspěšní, rozhodnou krajští radní na přelomu září a října. Precedens už mají. Nemateriálním statkem kultury je už třeba západočeské divadlo. Pokud by divadelníci se svou nominací uspěli, znamenalo by to podle Korába nejen ocenění dávné i současné obětavé činnosti ochotnických divadelníků v celém kraji, ale šlo by i o prestižní záležitost jak pro boleradické divadlo, tak pro
obec, která je širokou veřejností dlouhodobě vnímána jako významná kulturní lokalita regionu.

„Podle písemných památek, které jsme našli, hrajeme už 120 let. Loni jsme tedy oslavili výročí. A myslím, že jsme stále jediným souborem v kraji, který hraje v kamenném divadle. Ostatní soubory využívají různé pronajaté kulturní sály,“ podotýká Jindřich Kahoun, předseda divadelního spolku, za kterým se sjíždí diváci z celé jižní Moravy. To je ostatně i posláním boleradických ochotníků – přinést lidem divadlo co nejblíže jejich domovu. Trefit se jim do vkusu, pobavit je a pro divadlo nadchnout.

Každou sezonu se na prknech někdejší orlovny v Boleradicích odehraje až sedmdesát ochotnických představení snad všech myslitelných žánrů, včetně zvláštního předplatného pro děti. Mimo to divadelníci organizují řadu doprovodných akcí, jako jsou výstavy výtvarného umění či koncerty. A téměř vždy je vyprodáno.

Zařazení na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury bude pro divadelníky prestiží i příslibem podpory z kraje. Ale také závazkem divadelní
řemeslo dál rozvíjet.

Tomu by měla napomoci i nová divadelní přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro, která v Boleradicích vypukne na přelomu března a dubna. „Po zhruba pětileté pauze se vracíme ke krajské soutěžní přehlídce. Pozveme všechny soubory z kraje, aby se jí zúčastnily a pokusily se postoupit do celostátní soutěže ve Vysokém nad Jizerou,“ naznačuje Jindřich Kahoun. Prvotně je tato přehlídka určena pro divadelní soubory z Jihomoravského kraje, ovšem je otevřena všem souborům z republiky. Národní přehlídky venkovských divadelních souborů a regionálních přehlídek nebo výběrů venkovských divadelních souborů se mohou zúčastnit divadelní kolektivy, které mají sídlo v obci, v níž nežije více než pět tisíc obyvatel a není součástí vyššího samosprávního celku.

Ivana Solaříková, 20. 9. 2019

0
Dárek, který zahřeje

Vážení přátelé divadla,

podzim se definitivně ujal vlády, barevné listí krouží ve větrných vírech, dešťové kapky nás zahání do tepla domovů a do myslí se začíná neodbytně vkrádat slůvko Vánoce… Někoho vyděsí, jiný při něm jihne a začíná v hlavě spřádat plány, co komu daruje…

Naše divadlo chce nabídnout pomocnou ruku těm, kteří hledají dárek pro potěchu duše či zahřátí u srdce. Nadělte svým blízkým pod stromeček chvíle strávené v našem divadle. Jarním předplatným jistě potěšíte. Od ledna do května nabízí pět zajímavých titulů:

Plejtvák – komedie o českém národu a jeho charakteru;
Hašler – životopisný příběh;
Vůně třešňového dýmu – hra v polosnu;
Slaměný klobouk
 – komedie o tom, co všechno zavinil kůň;
Televarieté – revuální show Ein Kessel Buntes pro 21. století.

Jarní předplatné bude v prodeji od 13. listopadu do 12. prosince.

0
Pozvánka na Mrštíkovo divadelní jaro 2020

Vážení a milí ochotníci,

přijměte pozvání k účasti na postupové regionální přehlídce Mrštíkovo divadelní jaro s výběrem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou.

Přehlídku pořádá  Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice ve dvou po sobě jdoucích víkendech, a to  27. – 29. března a 3. – 5. dubna 2020 v divadle v Boleradicích.

Přehlídka je určena venkovským divadelním kolektivům, které mají sídlo v obci do 5 tisíc obyvatel a je otevřena divadelním souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Uzávěrka přihlášek na naši přehlídku je 31. ledna 2020.

0
Počestné paní na národní přehlídce

Divadelní soubor bratří Mrštíků se v uplynulém týdnu zúčastnil 50. ročníku národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. V pondělí 14. října zde uvedl svoji inscenaci historické komedie Karla R. Krpaty a Karla Steklého – Počestné paní aneb Mistr ostrého meče. Celý inscenační tým dosáhl u odborné poroty pozitivního hodnocení. S výsledkem přehlídky může být soubor spokojen. Dostál slibu, že bude vzorně reprezentovat svoji obec i kraj.

Na návrh odborné poroty pořadatel udělil:
čestné uznání Iloně Pelikánové za roli Roziny, manželky mistra ostrého meče;
a ceny
Janě Kahounové za scénu a kostýmy
Janě Jirgalové za roli Heleny Lechnerové, baronesy z Altenbergu,
Zbyňku Háderovi za roli Jiřího Zelingera, mistra ostrého meče,
Marii Sokolářové za roli Terezie Eleonory, hraběnky Ughartové,
Janu Korábovi za roli Martina Ignáce Kutnohorského, purkmistra města
Vážení diváci, pokud jste ještě naši inscenaci neviděli, srdečně vás zveme. V programu divadla je zařazena v měsících říjnu, listopadu i prosinci.
0
Prodej Podzimního předplatného končí 13. září

Vážení a milí diváci.

S měsícem září si obvykle spojujeme začátek školního roku a podzimu, vinobraní, burčák, atd. Pro nás divadelníky znamená tento měsíc především začátek nové divadelní sezony. Snažili jsme se na ni připravit co nejpečlivěji, a to ve všech směrech. Během léta se v divadle vystřídali zedníci, elektrikáři, malíři. Také členové divadelního spolku odpracovali řadu brigádnických hodin na zvelebení našeho kulturního stánku. Oba prázdninové měsíce jsme testovali a uváděli do provozu nový rezervační systém.  Především jsme ale připravovali divadelní program nadcházející sezony.

Na repertoáru zůstanou obě inscenace z loňské sezony – historická komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče a vánoční pohádkový příběh Duchové Vánoc. Na jaře se potom budeme moci těšit na premiéru historického dramatu Oldřicha Daňka z doby třicetileté války, Kulhavý mezek.

Také všechny tři oblíbené abonentní řady zůstávají v našem programu. V září zahájíme Podzimní předplatné, v listopadu předplatné Rodiče s dětmi do divadla a v lednu Jarní předplatné.

V jednotlivých divadelních hrách se představí vedle domácích herců divadelní soubory z nejrůznějších míst Moravy a Čech, ale také přijedou hostovat soubory s Rakouska a Slovenska. V nejbližší době to bude divadelní soubor Vlastenecká omladina z Vídně s muzikálovým pásmem Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze.

V doprovodných akcích pro vás chystáme výstavy, besedu se zajímavými osobnostmi, divadelní bál.

Na přelomu března a dubna se do našeho divadla vrátí krajská soutěžní přehlídka vesnických divadelních souborů, ovšem s novým názvem Mrštíkovo divadelní jaro.

Ale vraťme se k zahájení sezony. Prvním představením bude 13. září repríza Počestných paní aneb Mistra ostrého meče. Nejdůležitější akcí otevírající divadelní sezonu však bude přehlídka Podzimní divadelní sešlost, která proběhne během posledního zářijového víkendu. Její program je složen z českých a světových klasických her. Páteční dopoledne 27. září bude patřit dětem a pohádce Malá čarodějnice v podání ochotníků z Brodku u Přerova. Večer potom uvede břeclavské studentské divadlo Veselé paničky windsorské. Předpokládáme, že velkým lákadlem se stane sobotní večer, kdy DS Máj z Prahy uvede drama Její pastorkyňa. O závěr přehlídky se v neděli odpoledne postará domácí soubor s Počestnými paními.

Přáli bychom si, aby pro vás jednotlivá představení byla potěšením a líbila se vám. Budeme usilovat o to, aby se návštěva našeho divadla stala pro vás vždy příjemným zážitkem.

Důkazem toho, že se skutečně snažíme, abyste vy, naši diváci, byli spokojeni, je výsledek krajské soutěžní přehlídky na jaře tohoto roku. DS bratří Mrštíků byl se hrou Počestné paní aneb Mistr ostrého meče nominován k účasti na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Reprezentovat naši obec a Jihomoravský kraj zde budeme 14. října 2019. Držte nám palce. Děkujeme.

Iva Kahounová

Nový rezervační systém

Možná jste si již povšimli nového ovládání rezervací vstupenek na našem divadelním webu. Novou aplikaci pro rezervaci vstupenek a předplatného jsme zprovoznili v průběhu letošních prázdnin. Přináší vám, divákům, možnost používat pro úhradu platební kartu. Platba převodem z bankovního účtu i platba hotově je zachována.

V případě, že provedete rezervaci a neuhradíte kartou nebo převodem, je potřebné, abyste se následující pátek dostavili do divadelní pokladny a úhradu provedli, jinak Vám rezervace propadne. Pokud se nemůžete dostavit, zavolejte nám na číslo +420 723 666 153 a my vám rezervaci o týden prodloužíme.
Rezervační systém přináší i jedno omezení. Maximální množství rezervovaných vstupenek na jednu objednávku je šest. Běžným návštěvníkům to postačuje, ale pro skupiny a zájezdy je toto nepříjemné. Je však možné vytvořit více objednávek (skupin rezervací po 6 místech). Uvědomujeme si, že to je složitější, a proto pracujeme na odstranění tohoto omezení.

Diváci, jak jednotlivci či vedoucí skupin a zájezdů, mohou také využít telefonickou rezervaci vstupenek (+420 723 666 153) v případě, že mají nějaké specifické požadavky nebo si s elektronickou rezervací nevědí rady.

V případě námětů na zlepšení či doporučení na změnu nás bez obav kontaktujte.

Jindřich Kahoun
+420 724021873
jindrich.kahoun@boleradice-divadlo.cz

MÁTE ZÁJEM O DIVADELNÍ ZPRAVODAJ ?

Můžeme Vás upozorňovat na připravovaná představení, nové předplatné, aktualizovaný program, divadelní bály a jiné akce.

Zprávy Vám budeme zasílat přímo do vaši emailové schránky.

Získáte tímto aktuální informace o dění v našem divadle a v případě, že nebudete spokojeni můžete se kdykoliv odhlásit.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE

0
Září v divadle

Měsíc září bude v našem divadle ve znamení PODZIMNÍ DIVADELNÍ SEŠLOSTI (28. divadelní přehlídka pořádaná v Boleradicích) a zahájení abonentní řady PODZIMNÍ PŘEDPLATNÉ. Společným jmenovatelem obou akcí bude představení pražského divadla Máj – Její pastorkyňa. Dále se v přehlídce představí studentské divadlo Bedřicha Kaněry z Břeclavi s komedií Veselé paničky windsorské, divadelní soubor z Brodku u Přerova zahraje dětem pohádku Malá čarodějnice a domácí soubor uzavře Podzimní sešlost historickou komedií Počestné paní aneb Mistr ostrého meče.

Podzimní předplatné nabídne vedle zmíněné Její pastorkyně detektivku Past na myši, dále poetický příběh Maja a v adventu folklorní pásmo FS Jánošíček – Na priedomí.

Milí diváci, těšíme se na vás!

0
Několik slov o historii Svazu českých divadelních ochotníků

Spolkové hnutí divadelních ochotníků, má své počátky ve druhé polovině devatenáctého století. První vlaštovkou byla Ústřední matice divadelního ochotnictva českoslovanského (ÚMDOČ) již v roce 1886Vedle ní působil Svaz dělnického divadelního ochotnictva českoslovanského (DDOČ). Jejich činnost byla umrtvena Soběslavským plánem ministra kultury a osvěty v roce 1950.

            V polovině šedesátých let dvacátého století se začaly uvolňovat poměry natolik, že sílící zájem o vytvoření dobrovolné zájmové organizace divadelních ochotníků  dosáhl v roce 1968 úspěchu a na 38.Jiráskově Hronovu byl položen její základ. Tím vyvrcholilo dlouhodobé volání po organizaci, která by nahradila UMDOČ a DDOČ. Sedmdesáttři volených delegátů z českých a moravských okresů  a dalších dvěstě divadelníků rozhodlo založit Svaz českých divadelních ochotníků a zvolilo přípravný výbor v čele s JUDr. Milanem Kyškou, s úkolem připravit a projednat Stanovy a svolat ustavující konferenci na Jiráskův Hronov v roce 1969. Když ale  21.srpna 1968 došlo k okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy, situace se podstatně změnila. Přípravnému výboru se přesto povedlo novou organizaci zaregistrovat u ministerstva vnitra a řádnou ustavující konferenci se podařilo svolat na 10.srpen 1969. Přes normalizační proces, který zejména v sedmdesátých letech citelně zasahoval do způsobu činnosti všech divadelních souborů., Svaz existoval a žil. Je třeba uvést, že až do listopadu 1989 šlo o stálý kompromis mezi chtěným a možným. Podařilo se však uskutečnit některé významné záměry, které by se bez existence Svazu, jenž vyjadřoval přání a iniciativu široké ochotnické obce, nerealizovaly vůbec nebo ve velmi omezeném rozsahu záměry.

            Přes veškerou snahu českých amatérských loutkářů se nepodařilo zaregistrovat Svaz amatérských loutkářů jako samostatnou organizaci. Tak došlo 2.prosince 1972 ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí. Od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracují.

V současné době   pracují na území České republiky oblastní organizace Svazu. Severočeská pod názvem České středohoří, západočeská pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Jizerská pro Liberecký kraj a část východočeského kraje, jižní Morava, střední Morava, a jižní Čechy. Oblast středních Čech a Prahy se v současné době usilují oživit Ing. Jaroslav Vondruška a člen předsednictva Jiří Čech. Severní Morava po ukončení činnosti Divadelního centra Podbeskydí se pokouší o ustavení vlastní oblasti.  Východní Čechy jsou doménou Volného sdružení východočeských divadelníků s nímž Svaz spolupracuje na divadelních aktivitách.

Svaz je iniciátorem a vyhlašovatelem řady soutěží a přehlídek nejen pro dospělé zájemce, ale i pro děti a mládež.

Kandrdásek SČDO, soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež od 8 do 18 let, memoriál Bedřicha Čapka a Zdenka Fűrsta, kteří stály u zrodu této úspěšné soutěžní a vzdělávací akce. V průběhu 23.ročníků se národní přehlídka uskutečnila zprvu  v Čelákovicích a v současné době v Brandýse nad Labem.

Pohárek SČDO, soutěž monologů a dialogů pro mládež a dospělé, memoriál Zdeňka Kokty , čelního funkcionáře Svazu. K založení této akce přispěl Mgr. Miloslav Kučera, tehdejší ředitel Východočeského divadla v Pardubicích. Národní přehlídka putovala  po dvacettři let z Pardubic, do Hlinska, Přerova, Olomouce a v současné době zakotvila ve Velké Bystřici u Olomouce.

Divadlo jednoho herce SČDO, memoriál Slávky Trčkové, dlouholeté režisérce a vedoucí Divadla Dialog v Plzni, jedna z nejtěžších divadelních disciplin, našla již po dobu desíti let,  díky profesionální národní přehlídce v Chebu,  uplatnění i v amatérském prostředí. Národní přehlídka putovala z Čelákovic, do Plzně a v současné době zakotvila každý lichý rok v západočeském Kaznějově.

Jednoaktovky SČDO, memoriál Ládi Lhoty, nezapomenutelného barda českého jeviště, je vyhlašována ve spolupráci s Amatérskou divadelní asociací. V sudých letech SČDO s národní přehlídkou v Holicích a v lichých Amatérská divadelní asociace  na Kaškově Zbraslavi. První ročník se uskutečnil v jihočeské vesničce Želeč u Tábora.

Krakonošův divadelní podzim, soutěž venkovských divadelních souborů se po prvním ročníku v středočeském městečku Žebrák, natrvalo přestěhovala do malého podkrkonošského městečka Vysokého nad Jizerou. Jeho 43. ročníků se stalo pojmem a rovnocenným partnerem Jiráskova Hronova. Zpočátku byla soutěž vyhlašována ve spoluprací  se Svazem družstevních rolníků a NIPOS – Artama, ale od roku  2007 je celá iniciativa v rukou ochotníků tj. SČDO a Občanským sdružením Větrov za velké podpory Města Vysoké nad Jizerou a Libereckého kraje.

            Mezi nejvýznamnější svazové aktivity v oblasti vzdělávání se za těch 45 let života Svazu zařadila  letech 1976 – 1979 scénografická škola SČDO, kterou prošlo 40 absolventů; úroveň byla tak vysoká, že bylo možno práce vystavit jako samostatnou expozici Pražského Quadrinale v roce 1979 a poté v roce 1983.

Režisérská škola SČDO uskutečnila čtyři běhy, absolvovalo ji několik desítek amatérských režisérů. Seminář jevištního svícení SČDO se zaměřením na praxi ochotnických souborů se uskutečnil třikrát.

Významný podíl na vzdělávání má již několikaletý hodnotící seminář vybraných inscenací v průběhu Jiráskova Hronova, v roce 2012 již dvacátýčtvrtý  a tématický seminář- dílna organizovaný v průběhu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou. Obě tyto akce daly podnět NIPOS-Artama k rozšíření vlastních vzdělávacích akcí ochotnických divadelníků.

Předsednictvo Svazu vydává příležitostně zpravodaj Informátor SČDO poskytující členům důležité informace. Stejně tak vydává SAL svůj občasník Rolnička. Pro styk nejen s členskou základnou , ale i s občany ČR  má otevřené své elektronické informační stránky  „scdo.webpark.cz“

Skupina amatérských loutkářů (SAL SČDO) je řízena vlastním vedoucím orgánem – Radou SAL. Ta projednává všechny interních otázky, reprezentuje loutkáře, vyhlašuje a připravuje vlastní loutkářské akce a spolupracuje při výběru pro národní přehlídku Loutkářské Chrudim.

Vyhlašuje a organizuje, či pracuje na řadě vlastních akcí:

° Čechova Olomouc, přehlídka tradičního loutkového divadla z celé ČR;

° Raškovy Louny, dostaveníčko loutkářských souborů , které prošly výběrovým

řízením

° Loutkářské letnice, akce s bohatou tradicí;

°  Individuální výstupy s loutkou, s účastí na Loutkářské Chrudimi..

V řadách amatérských divadelníků a loutkářů je velké procento těch, kteří si za své zásluhy o rozvoj ochotnického divadla a amatérského loutkářství zaslouží morální ocenění.

Svaz proto těmto zasloužilým uděluje jednak Zlatý odznak SČDO,  Čestné uznání Václav Klimenta Klicpery a Čestné uznání Matěje Kopeckého, dalším stupněm je Zlatý Harlekýn SČDO a Cena dr. Jindřicha Veselého. Nejvyšším oceněním je jmenování čestným členem SČDO.

Ve spolupráci s dalšími zájmovými divadelní organizacemi  uděluje za mimořádné zásluhy Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla a to vždy k 1.květnu a je předáván  po dohodě  s pořadateli např. na Jiráskově Hronovu, Loutkářské Chrudimi, Krakonošově divadelním podzimu, nebo v rámci významné akce příslušné organizace. Tímto morálním oceněním bylo od roku 2002 oceněno více jak sto jedinců ze všech oborů amatérského divadla.

A tak Svaz, dítě roku 1968, které přežilo do svobodných dnů, stále pracuje a jako jediná zájmová organizace amatérského divadla je dokonce vyhlašovatelem organizátorem a realizátorem pěti národních soutěžních přehlídek divadelní tvorby. S potěšením je třeba dodat, že je v této své činnosti podporováno finančními příspěvky nejen ministerstva kultury ČR, ale i krajských úřadů ve svém regionu.

Zájmy ochotnického divadla prosazují čelní představitelé Svazu v řadě komisí a výborů. Předseda Svazu Ing. Josef Hejral pracuje v komisi pro slovesné obory a divadlo výběrového dotačního řízení programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, je členem koordinační komise NIPOS-ARTAMA, členem rady Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, a členem komise pro výběrové řízení v programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Místopředseda Svazu Ing. Jaroslav Vondruška je členem Festivalového výboru Jiráskova Hronova, členem odborné rady NIPOS-ARTAMA v oboru pro činoherní divadlo.

Vlastimil Ondráček  5.1.2013

0
DIVADELNÍ PRÁZDNINY A VÝHLED DO NOVÉ SEZÓNY

Měsíce červen – srpen budou ve znamení divadelních prázdnin. V divadle se sice nebude hrát, ale budou probíhat drobné stavební práce, výmalba, úklid a tak podobně.

Na co se můžeme těšit v divadle na podzim?

Vedle repríz historické komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, chystáme bohatý divadelní podzim. Poslední zářijový víkend bude patřit malé divadelní přehlídce Podzimní divadelní sešlost. Její program bude sestaven z českých klasických her. V rámci přehlídky zahájíme také Podzimní předplatné. V právě končící sezóně jsme vyzkoušeli Sváteční předplatné, které se setkalo s velkým ohlasem. Podzimní předplatné se stane jeho následovníkem. Na začátku října uvítáme v našem divadle DS Vlastenecká omladina z Vídně s muzikálem Hašleření aneb V Praze bejvalo blaze. A v předvánočním období uvedeme opět pohádkovou hru na motivy povídek Charlese Dickense Duchové Vánoc. A do toho všeho začnou pod režijním vedením Jiřího Brabce naši herci zkoušet divadelní hru Oldřicha Daňka Kulhavý mezek.

Program Podzimního předplatného:

28.9. DS Máj Praha, G. Preissová: Její pastorkyňa – vesnické drama

26.10. DS Stodola Jiříkovice, A. Christie: Past na myši – detektivní hra

23.11. DS K. Čapek Děčín, M. Carr: Maja – poetická hra

14.12. FS Jánošíček Brno, Na priedomí – folklorní pásmo

Rezervace vstupenek na všechna podzimní představení bude otevřena 1. srpna.

0
Počestné paní pojedou do Vysokého nad Jizerou

Náš divadelní soubor se na konci dubna zúčastnil soutěžní krajské přehlídky Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou. Celkem 13 souborů zde soutěžilo o postup na národní přehlídky amatérského divadla Popelka Rakovník a Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.Výsledek soutěže je pro nás úžasný. Odborná porota krajské přehlídky nominovala náš soubor do programu Krakonošova divadelního podzimu 2019, a to s inscenací hry Karla Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče.

Z této přehlídky jsme přivezli další řadu ocenění:
Čestné uznání Marii Sokolářové za herecký výkon
Čestné uznání Štěpánce Veselé za herecký výkon
Čestné uznání Janě Vystoupilové za herecký výkon
CENA Janě Kahounové za kostým k inscenaci
CENA Janu Korábovi za herecký výkon
CENA Zbyňku Háderovi za herecký výkon
CENA Iloně Pelikánové za herecký výkon
CENA Ivě Kahounové za režii
Mimořádné ocenění: CENA Janě Glocové za nejlepší ženský herecký výkon

Takže Počestné paní pojedou v říjnu tohoto roku na výlet do Vysokého nad Jizerou.

0
Stránka 5 z9 «...34567...»