Fotografie z kurzů vzdělávání divadelníků jihomoravského kraje, které se uskutečnilo v rámci pilotního projektu "Ochotnické divadlo v JMK 2022"