Iva Kahounová

K divadlu ji přivedli rodiče, Alena a Bohuslav Chalupovi. Na základní škole hrála v řadě dětských rolí . V roce 1979 účinkovala pod režijní taktovkou svojí maminky ve hře Smrt na hrušce. Od té doby již následovala role za rolí.

Iva Kahounová stála při založení DS bratří Mrštíků. Řadu let pracovala ve výboru divadelního spolku, nyní jako předsedkyně správní rady DS.

Na letním bytě

Role a účinkování v inscenacích

1981 – Čert na zemi, role: Milosta, režie A. Chalupová
1982 – Maryša, titulní role, režie J. Horák, A. Chalupová
1983 – Ženský boj, Paní Bořena, režie A. Chalupová
1990 – Její pastorkyňa, Jenůfa, režie A. Chalupová
1991 – Lucerna, Kněžna, režie A. Chalupová
1992 – Lumpacivagabundus, Laura, režie A. Chalupová
1993 – Šavle a píseň, Paní Mariana, režie A. Chalupová
1994 – Noc na Karlštejně, Královna Alžběta, režie A. Chalupová
1996 – Rok na vsi, Bílá macecha, režie A. Chalupová
2000 – Tvrdohlavá žena, Mlynářka Jahelková, režie vlastní
2001 – Pygmalion aneb My Fair Lady ( ze Zelňáku), Líza Ďulínková, režie A. Chalupová
2003 – Zázračný talisman, Žofie, komorná, režie A. Chalupová
2004 – Broučci, Vypravěč, režie vlastní
2004 – Strakonický dudák, Kordula / Rosava, režie A. Chalupová
2004 – PŘINESLIH – Hadrián z Římsů, Ruměna, režie František Klaška
2005 – Mluv ke mně jako déšť, Žena, režie Stanislav Svoboda
2006 – Zvonokosy, Eulálie Čubíková, režie A. Chalupová
2007 – Past na myši, Paní Boylová , režie Jiří Merlíček
2007 – *PŘINESLIH – Příběh uherský ( Komedianti jedou…), Alžběta, režie Jiří Hlávka
2010 – Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, Alžběta, režie A. Chalupová
2013 – Revizor, Anna Andrejevna (alter.), režie A. Chalupová
2014 – Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky, režie vlastní
2015 – Divá Bára, Pepinka, režie A. Chalupová
2015 – Půjdem spolu do Betléma, režie vlastní
2016 – Na letním bytě, režie a scéna, role Josefína Česalová (alter.)

2017 – Kříž u potoka, režie vlastní
2017 – Jezinky a bezinky, Marta, režie J. Brabec

*PŘINESLIH – Příležitostné nezávislé sdružení liboherců – založil František Klaška, brněnský režisér, u příležitosti 74. ročníku Jiráskova Hronova. S ochotníky, které si vybral z českých a moravských souborů (podmínkou členství byla alespoň jedna účast na hronovské přehlídce s domovským souborem), secvičil hru V. K. Klicpery – Hadrián z Římsů.
V roce 2007 na tuto činnost navázal Jiří Hlávka ze souboru Vojan z Libice nad Cidlinou a se členy skupiny PŘINESLIH připravil pásmo monologů a jednoaktových her nazvaný Komedianti jedou…

Kříž u potoka

Fotogalerie