Zapeklitá komedie aneb

Kdosi brousí nad Paďousi

Drdovsky laděná satirická komedie je určena dospělým divákům, i když v ní hrají pekelné bytosti. A právě tyto „podpozemské“ síly dokáží vymyslet na lidi osvědčené zkoušky charakteru. Věčnými lákadly pro hříšníky jsou peníze, moc, kariéra, pohodlný život v přepychu atd. Po vzoru Drdových komedií autor vytvořil vtipnou jevištní podívanou s písničkami, která hercům skýtá lákavé role svérázných a charakterově plastických postav a divákům pohodový divadelní zážitek.

Autor: Zdeněk Kozák
Režie: Alena Chalupová

Premiéra: 25. října 2013

Světla, zvuk: Bohuslav Chalupa

Nápověda: Alena Petláková, Kateřina Korábová

Hudební spolupráce: Martin Horák

Technická spolupráce: Miroslav Vašíček

Foto: Jan Dvořák

Ilustrace: Jana Kahounová a děti ze ZŠ Dolní Věstonice

Osoby a obsazení

Benedikt Pelíšek, farář a taky jenom člověk
Zbyněk Háder

Cyril Žblabuňka, kostelník a náramný vykutálenec
Jiří Merlíček

Andulka, jeho dcera a děvče jako lusk
Šárka Hosová

Václav Dukát, truhlář a velký truňku milovník
Jiří Brabec

Filoména, truhlářka a ženská v rozpuku
Dana Veselá

Martin Pivoňka, stále truhlářský učedník a kluk jako cumel
Marek Koráb

Alois Pukavec, starosta a veliký hamižník
Jan Koráb

Kordula, jeho žena a pěkná štěkna
Bohuslava Chalupová

Bóža, jejich dcera
Hana Divišová

Veronika Ťuklá, kuchařka, bylinářka a bába, co do všeho vidí
Eva Charvátová

Zubatá panna, smrt
Jana Glocová

Benjamín, anděl strážný
Juraj Háder, Karel Svoboda

Lucifer Čtrnáctý, údajně neomezený vládce horoucích pekel
Stanislav Svoboda

JUDr. Argónius, pekelný ministr
Pavel Hrabec

MUDr. Brhel, pekelný ministr
Bořivoj Veselý, Jiří Janda

PUDr. Infernet, pekelný ministr
Radek Omasta

Koziáš, čert bez titulu a funkce
Luboš Straka

Lid paďouský
František Koráb a Miroslav Vašíček