21. 4. 2018 Strašidlo Cantervillské [DS Blažena Blažovice]

Divadlo Blažena je součástí Jednoty Orla Blažovice. V Boleradicích pořádá ve dnech 20. – 22. dubna Divadelní dílnu.

Cílem Divadelní dílny je jednoduchou a přitažlivou formou seznámit děti se základními hereckými technikami a připravit je pro práci ve školních i mimoškolních dramatických kroužcích, dětských divadelních souborech atd.

0