Letní divadelní večer v Krumvíři

V závěru divadelních prázdnin proběhne pod taktovkou spolku proKRUMVÍŘ z.s. další díl krumvířského kulturního léta. Náš divadelní spolek zde zastoupí „Jízlivý glosátor“ v režii Jiřího Merlíčka.

18:00 – Divadelní spolek KADET, Starovičky – „ŠTARVICKÝ HODY“
Děj tradičních hodů je zpestřen zahrávkami hodů a zarážením hory, což ve Starovičkách tradici nemá, ale v okolních vesnicích ano. Humorná scénka z pera domácího scénáristy J. Panice.

19:00 – Divadelní spolek bratří Mrštíků, Boleradice – “JIZLIVÝ GLOSÁTOR”
Montáží vtipných předscén vzdávají hold J. Voskovcovi, J Werichovi a J. Ježkovi. Dodnes hrané divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Písně Jaroslava Ježka jsou samozřejmě aranžovány i v tomto představení!

0