Bez sponzorů a dárců…

Bez sponzorů a dárců by naše divadlo fungovalo jen s obtížemi nebo by si neudrželo potřebnou úroveň. Představujeme si, že naši diváci k nám chodí především pro zážitky z představení, ale i pro pobavení a rádi pobývají v příjemném prostředí. A také to tak chceme a proto usilujeme o kvalitní představení s  krásnou výpravou, dobře umělecky i technicky zpracované. Toto je jedna strana mince divadelnictví. Druhá je provoz. Vlastní fungování divadla, aby prostředí pro kulturní zážitek bylo skutečně kulturní…

Jsme ochotnický soubor a naši herci hrají bez nároku na odměnu, ale přece jenom z prodaných vstupenek nelze pokrýt veškeré náklady. Proto oslovujeme a následně spolupracujeme se sponzory, dárci a mecenáši, kteří s různorodých důvodů naše aktivity podporují tím, že se s námi podílejí na jejich realizaci. či nám na ně finančně přispívají. Považujeme za správné tyto osoby a organizace zveřejňovat a poukazovat na jejich počínání ve prospěch našeho konání.

Městys Boleradice

logo_znak14

Městys Boleradice nám každoročně přispívá na provoz a spolupracuje s námi na organizování našich divadelních i jiných akcích. Velmi si vážíme této pomoci a na oplátku usilujeme o dobrou reprezentaci naši obce v Česku i zahraničí.

Jihomoravský kraj

Advokátní kancelář JUDR. Jiří Funk

Sponzor výpočetní techniky

Společnost MCS Plus s.r.o. poskytuje veškerou výpočetní techniku a související služby pro zabezpečení provozních i divadelních aktivit. Hlavními cíli spolupráce v letošním roce je zřízení mediálního a archivačního pracoviště a zprovoznění wifi sítě pro přístup k internetu po celém divadle.

Sponzor softwarových aplikací

Společnost poskytuje služby a aplikace využívané pro provozní a marketingové aktivity. V letošním roce společnosti ERPIO a ALTEC darovaly divadelnímu spolku DMS aplikaci M-Files pro evidenci, správu a archivaci dokumentů, fotografií a jiných souborů.

Sponzor internetového připojení divadla

Společnost COOLCZ s.r.o. poskytuje bezplatně připojení s cílem zpřístupnit internet návštěvníkům a pracovníkům divadla.

Sponzor tiskových služeb

Generální sponzor a sponzor představení

Dárci poskytují formou dotací, darů či příspěvků na provoz prostředky, které pomáhají zajišťovat akce jako jsou divadelní přehlídky, divadelní bály, Noci divadel a jiné slavnostní, soutěžní či vzdělávací akce. Provozní sponzoři formou bezplatných nebo zlevněných služeb a produktů zjednodušují a zkvalitňují provozní aktivity divadla.

Nejvýznamnější role mezi dárci a sponzory však patří generálnímu sponzorovi a sponzorům představení. Tito pomáhají zajišťovat vyšší kvalitu vlastních představení a jiných uměleckých akcí. Pomáhají s výpravou, zajištění externích odborníků, vzděláváním a také s propagací všech aktivit pořádaných divadlem.

0