Čtvrtstoletí divadelních bálů je uzavřeno

Byl dvacátý pátý divadelní bál nejlepší? Byl dvacátý pátý bál poslední? Má smysl připravovat další a máme vůbec ještě nějaké nápady? Ano to jsou otázky, které si klademe vždy, při překročení nějakého milníku. A 25. divadelní bál byl pro většinu boleradických divadelníků významný milník. Ale nyní není mnoho času přemýšlet na toto téma. Musíme se soustředit na druhou polovinu divadelní sezóny. Teprve potom začneme připravovat sezónu následující.

Všem příznivcům našeho divadla jsme 17. února zaslali Divadelní zpravodaj

Konec legrace aneb Inferno? Je to tak či naopak ?

Podrobnosti k programu pro následující měsíce naleznete v článku PŘEDJAŘÍ V DIVADLE

Podařilo se naši fotografce Magdě vyfotit vás nebo vaše známé na některé z 271 fotografií?

Podívejte se do fotogalerie…

Anketa pokračuje…

Za její vyplnění děkujeme.
Vaše názory nás velmi zajímají a věříme, že nám pomohou zlepšit naše aktivity ve prospěch vás, našich diváků a tanečníků.

0