Počestné paní aneb Mistr ostrého meče

V sobotu 16. března bude mít v našem divadle premiéru historická komedie Karla Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče. S domácím divadelním souborem ji režijně připravila Iva Kahounová. V hlavních rolích se představí Zbyněk Háder, Ilona Pelikánová, Jan Koráb, Marie Sokolářová, Štěpánka Veselá, Miroslav Strouhal, Anna Veselá, Juraj Háder,Jana Glocová, Jana Vystoupilová, Slávka Chalupová, Marcela Korábová, Luboš Straka a řada dalších. Návrh scény a kostýmů vytvořila Jana Kahounová. V realizačním týmu inscenace je zapojena řada dalších členů a příznivců divadelního spolku.

Historická komedie Počestné paní pardubické, která je předlohou naší hry, je zasazena do prostředí barokních Pardubic někdy kolem roku 1710. Základem byla divadelní hra dnes již zapomenutého a léta neuváděného autora Karla Krpaty Mistr ostrého meče. Humornou formou staví na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morálku, pletichy a pokrytectví „počestných“ paniček, a do kontrastu k nim „osoby snížené“, rozvážného mistra popravčího a jeho lepou hubatou ženušku Rozinu. Hra má historické jádro a opírá se o skutečné postavy dějin Pardubic: mistra popravčího Zelingera, purkmistra Martina Ignáce Kutnohorského a podivínskou hraběnku Terezii Eleonoru Ughartovou. Náš divadelní soubor uvede tuto komedii pod názvem Počestné paní aneb Mistr ostrého meče. V textové předloze jsme udělali drobné úpravy a mimo původních jmen jsme všechny pardubické reálie vyškrtli, aby naši diváci nenabyli přesvědčení, že „něco takového“ se u nás stát nemůže…

0