Počestné paní se zabydlely v divadle

V sobotu 16. března vystoupily poprvé počestné paní proti ženě kata, mistra ostrého meče, Rozině Zelingerové. Avšak Rozálie Kostíková, Marie Zvůnková a Lidmila Zlatá jsou ženy, které se počestností pouze ohánějí, ve skutečnosti jim nejsou cizí pomluvy ani intriky.

Řeč je o postavách z nového divadelního kusu místního divadelního spolku. 16. března měla premiéru historická komedie Karla Krpaty a Karla Steklého s názvem Počestné paní aneb Mistr ostrého meče.                                                                                                           

Při výběru nové divadelní hry bylo snahou režisérky Ivy Kahounové najít takovou, ve které by našlo uplatnění co nejvíce členů hereckého souboru, a která by vyhověla požadavkům dramaturgického plánu divadla na klasickou veselohru. Po delším hledání se rozhodla pro zmíněný titul v úpravě Gustava Skály pro Východočeské divadlo v Pardubicích. Vlastní drobnou úpravou zbavila hru pardubických reálií, ve snaze o větší zobecnění tématu. Vzniklo tak představení, jehož cílem je humornou formou postavit na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morálku, pletichy a pokrytectví „počestných“ paniček, a do kontrastu k nim „osoby snížené“, rozvážného mistra popravčího a jeho hubatou ženušku Rozinu (Ilona Pelikánová). Divadelní hra zachovává historické jádro a opírá se o skutečné postavy dějin Pardubic: mistra popravčího Zelingera (Zbyněk Háder), purkmistra Martina Ignáce Kutnohorského (Jan Koráb) a podivínskou hraběnku Terezii Eleonoru Ughartovou (Marie Sokolářová).                                                                                                                                                                               Ve hře vystupuje celkem dvacet herců. Návrh scény a kostýmů vytvořila Jana Kahounová. S výrobou scény, šitím a úpravou kostýmů pomohli členové divadelního spolku a jejich přátelé. Celému realizačnímu týmu patří velké poděkování.

K návštěvě tohoto představení všechny srdečně zveme.

0