Šavle a píseň

Šavle a píseň (1993 – 1994)

(Další díl „nouzového programu divadla“)

V dnešní vzpomínce se vrátíme do roku 1993, kdy jsme ještě jako Divadelní soubor Osvětové besedy Boleradice uvedli historickou hru Františka Kožíka Šavle a píseň, jejíž děj se odehrává na počátku třicetileté války v nedalekých Čejkovicích. Spolu s Čejkovicemi i Boleradice náležely tehdy starému šlechtickému rodu Prusinovských z Víckova. Hlavní postava děje, Jan Adam z Víckova, měla tedy přímý vztah k Boleradicím.

Divadelní soubor zaznamenal s touto hrou nebývalý úspěch. V červnu 1993 odjel na několikadenní turné do středního Švédska. Krásné moravské písničky, lidové tance a kroje švédské diváky nadchly. O rok později byl soubor pozván k týdennímu hostování do největšího amatérského divadla v Anglii – The Questors Theatre v Londýně.

Režie a úprava Alena Chalupová, scéna Josef Bartoš j.h.

Hráli: Jan Koráb (Jan Adam z Víckova), Iva Hrabcová (Mariana z Bubna, jeho žena), Stanislav Rauš (Rytmistr Alexandr Jost Haugvic), Radek Omasta (Rytíř Wolf Mengsreiter), Antonín Koráb (Vojtěch Lukavský, správce panství), Ilona Fialová (Magdaléna, jeho dcera), Jan Komínek (Jan Formanův), Václav Zahradník (Plukovník Mořic Hartman), Bořivoj Veselý (Ježek z Lukova), Libuše Hřibová, Jana Horáková, Jarmila Korábová, Libuše Korábová, Pavlína Stehlíková, Petr Koráb, Marcela Korábová, Oldřich Pelikán, Jana Charvátová, Miroslav Vašíček, Zdeněk Trlida a Martin Stehlík (vesničané a vojáci) a Cimbálová muzika Vonica s primášem Františkem Korábem ve složení Jan Zaviačič, Jan Kachyňa, Libor Otýpka a Pavel Rokyta.
Záznam představení je z Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 24. národní přehlídce venkovských divadelních souborů v roce 1993.

Digitalizovaný videozáznam byl pořízen na zakázku z původního originálního záznamu představení zhotoveného Stanislavem Šmídem ze Štětí a uloženém v jeho soukromém archivu. Autor poskytl záznam k využití v Databázi českého amatérského divadla v květnu 2013. Děkujeme, že respektujete autorská práva.

0