Rok na vsi (13. 4. 1996 – 13. 12. 1997)

Vážení milovníci divadla. Nacházíme se všichni ve složité době, která brání našemu setkávání v divadle. Rozhodli jsme se tedy prohledat  archív a nabídnout vám video záznamy některých našich dřívějších představení. Začneme jednou z nejúspěšnějších her – „kronikou moravské dědiny“, jak zní podtitul Roku na vsi. „Alena Chalupová nechala moravský folklór rozkvést ve všech jeho krásách. Hra plyne tak, jak čas běží: Hody. Dušičky. Mikuláš. Vánoce. Velikonoce. Odvod. Po žních. Nikde není začátek, nikde není konec. Vše plyne v kruhu – věčný koloběh života na vesnici.“

Největšího uznání se našim ochotníkům dostalo, když byla inscenace nominována na 67. Jiráskův Hronov v roce 1997. Zaujali zde svou upřímnou hrou umocněnou skvělou živou hudbou (CM Vonica) a zpěvem. Odborníci vysoce hodnotili kostýmy, rekvizity a celou autenticitu díla.

Zde odkaz na záznam představení ve dvou dílech:

0