DĚKUJEME NAŠIM PODPOROVATELŮM 🎁 ZA SPOLUPRÁCI V SEZÓNĚ 2020-21

Mrštíkovo divadelní jaro se konalo 3. až 6. června 2021

Jihomoravský kraj a Městys Boleradice poskytli našemu spolku finanční dotace, které nám umožnily přehlídku zorganizovat. K našim dlouholetým „vinařským sponzorům“ Víno Šlancar, Vinařství Válka, Vinařství Omasta a Rodinné vinařství u Samsonů se letos připojil Pavlovín a Agrotec Group. Všichni uvedení nám přispěli cenami pro naše soutěžící.

Dary našim soutěžícím poskytly i tři významné osobnosti, které se osobně zúčastnily závěrečného vyhodnocení a předání cen. Byli to:

Starostka partnerského města Hustopeče, paní PaedDr. Hana Potměšilová
Starosta městyse Boleradice, pan Antonín Vejvančický
Hejtman Jihomoravského kraje, pan Mgr. Jan Grolich

Všem děkujeme.

Veřejná sbírka na pomoc Pohádky máje

Veřejná sbírka s názvem „Pohádka máje věčně živá aneb Impresionistická romance po 130 letech.“

Veřejnou sbírku jsme spustili koncem ledna a trvala do 28. února 2021. Našim cílem bylo získat 28 tisíc korun. Tuto částku naši podporovateké splnili na 123% a získali jsme 34 400 Kč. Výnos z této sbírky bude použit na pořízení dobových kostýmů, rekvizit a dalších součástí scény.

Na podporu Pohádky máje nám v průběhu února 2021 přispělo 71 jednotlivců, rodin a firem.

Všem děkujeme.

Potřeba podpory od partnerů,

sponzorů a donátorů je klíčová

Divadlo, divadelní spolek nebo jiná podobná kulturní uskupení, která pořádají pravidelné akce, připravují nové inscenace, hostují a organizují kulturní i společenské akce pro obyvatele regiónu, se v dnešní době, bez finanční podpory neobejdou. Divadlo, ačkoliv je aktuální mediální nabídka je velmi široká, patří stále mezi základní pilíře české kultury. Zvláště pak, v prostředí venkova, kde žije mnoho obyvatel se silným vztahem k tradicím a místním zvykům. Udržet divadlu, a v našem případě ochotnickému divadlu, srovnatelnou kvalitu a atraktivitu s konkurenčními médii, vyžaduje nejenom určité úsilí, ale také moderní scénografické či režijní přístupy i obsahově zajímavá témata. Tedy vyžaduje potřebu zajistit kontinuitu i rozvoj, aby divadlo nezaostávalo, ale přinášelo nové pohledy a podněty. A v tomto právě vězí klíčová potřeba podpory od partnerů, sponzorů a donátorů.

Finanční prostředky jsou důležité při organizování akcí a při realizaci výpravy nové divadelní hry. Zde to však nekončí. Divadlo nejsou jenom herci, ale také scénografové, dramaturgové, osvětlovači, technici. A když k tomu přidáme péči o budovu a její zázemí, tak potřebujeme softwarové odborníky, počítačové techniky, pokladní, správce uvaděčky řadu dalších profesí. Protože k divadlu patří občerstvení, programy, informační materiály, webové stránky, ale i údržba, revize a modernizace techniky i zázemí.

Máme krásné divadlo. Na počátku století se mnoha jihomoravským ochotníků splnil jeden velký sen. Podařilo se rekonstruovat kino, bývalou Orlovnu, do podoby moderního divadla. Máme více něž 120 letou historii a také máme téměř osmdesát spolupracujících divadelníků. To už je závazek a motivace. Proto potřebujeme odborné i financemi oplývající partnery, se kterými můžeme rozvíjet divadlo a kulturu v našem krásném regiónu Hanáckého Slovácka.

Pilíři naši stability jsou

organizace státní správy a samosprávy

Pomáhají nám finančními příspěvky na organizování divadelních přehlídek pro ochotnické soubory, předplatných pro naše diváky a účasti našeho souboru na  soutěžních představeních.

Městys Boleradice