Divadelní přehlídka MDJ 2021 je minulostí, příští se bude konat v dubnu 2022

Na návrh odborné poroty regionální divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro 2021 v Boleradicích udělil pořadatel tato ocenění:

Čestná uznání:

Čestné uznání Martině Melkesové za roli Červa v inscenaci Nemrtvá nevěsta Stodoly Jiříkovice

Čestné uznání Radovanu Stýblovi za herecký výkon v roli Alfréda v inscenaci Slavíci z Madridu DS Vitus Syrovice

Čestné uznání DS Amadis Popůvky za schopnost reprodukce televizní zábavy

Čestné uznání Janu Strašákovi, Vojtěchu Strašákovi, Anně Strašákové a Monice Valové za ztvárnění Lva a Lišek v inscenaci Nestříhat! Spojených
farností Zbraslav

Čestné uznání Jiřímu Čermákovi za herecký výkon v roli Hustolesa v inscenaci Vše pro firmu aneb Otec svého syna DS Vířina Vír

Ceny:

Cena Kláře Lengálové za herecký výkon v roli Emily v inscenaci Nemrtvá nevěsta Stodoly Jiříkovice

Cena Marku Šudomovi za choreografii inscenace Nemrtvá nevěsta Stodoly Jiříkovice

Cena Markétě Hanzelové za úpravu hry Slavíci z Madridu

Cena Veronice Aiblové za herecký výkon v roli Terezky v inscenaci Slavíci z Madridu DS Vitus Syrovice

Cena Luďku Strašákovi za hudební složku inscenace Nestříhat! Spojených farností Zbraslav

Cena Janě Zemanové za herecký výkon v dvojroli Dany a Dalily v inscenaci Nestříhat! Spojených farností Zbraslav

Nominace ani doporučení nebylo uděleno

Mrštíkovo divadelní jaro se konalo 3. až 6. června 2021

Jihomoravský kraj a Městys Boleradice poskytli našemu spolku finanční dotace, které nám umožnily přehlídku zorganizovat. K našim dlouholetým „vinařským sponzorům“ Víno ŠlancarVinařství VálkaVinařství Omasta a Rodinné vinařství u Samsonů se letos připojil Pavlovín a Agrotec Group. Všichni uvedení nám přispěli cenami pro naše soutěžící.

Dary našim soutěžícím poskytly i tři významné osobnosti, které se osobně zúčastnily závěrečného vyhodnocení a předání cen. Byli to:

Starostka partnerského města Hustopeče, paní PaedDr. Hana Potměšilová
Starosta městyse Boleradice, pán Antonín Vejvančický
Hejtman Jihomoravského kraje, pán Mgr. Jan Grolich

Všem děkujeme.

0