Děkujeme našim podporovatelům 🎁 za spolupráci v sezóně 2020-21

Vážení donátoři,

divadelní sezóna 2020-2021 byla pro náš divadelní spolek jedna z nejhorších za posledních mnoho let. Z tohoto důvodu si ještě více vážíme Vaší podpory, pomoci a projevu sounáležitosti. Protože vědomí, že existují lidé i organizace, které mají zájem pomáhat divadlu a sdílet jejich obtíže, je vedle finanční a věcné podpory velmi posilující.

Polovina naplánovaných představení se neuskutečnila, několik hostování či účastí na přehlídkách bylo zrušeno, přesto se nám v těchto omezených podmínkách podařilo realizovat řadu akcí. Podrobnosti naleznete ve výroční zprávě, kterou vám přikládám k tomuto poděkování.

Výroční zpráva Divadelního spolku bratří Mrštíků 2020

Informace o vašich donátorských aktivitách za uplynulý rok jsme zveřejnili na stránce: děkujeme našim sponzorům a donátorům.

Loučíme se s touto divadelní sezónou s velkými díky Vám i ostatním podporovatelům a přejeme nám všem více divadelních akcí a příležitostí k setkávání se v divadle v sezóně příští.

Přejeme Vám klidné a příjemné divadelní prázdniny

0