Podmínky vstupu do divadla

Vážení diváci,
v souladu s rozhodnutím vlády je nutné při účasti na divadelním představení použít ochranný prostředek dýchacích cest a dodržet níže uvedená mimořádná opatření.

Při příchodu do budovy divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní

Děkujeme za pochopení

0