Seminář pro divadelníky

Vážení ochotníci,

při příležitosti zařazení ochotnického divadla na Jižní Moravě na seznam kulturního dědictví kraje vás zveme na seminář: 

Ochrana a rozvoj nemateriálního statku

 

Zapsání ochotnického divadla do Seznamu nemateriálních statků lidové kultury (prosinec 2019) má význam pro všechny divadelní soubory v kraji. Náš divadelní spolek jako nositel statku se zavázal, že v listopadu 2020 při příležitosti konání Noci divadel uspořádá setkání divadelníků, s cílem nalézt společná témata a projekty, jejichž prostřednictvím bychom mohli uchovávat a rozvíjet toto kulturní dědictví a tím pomoci nejenom jednotlivým souborům a divadelníkům, ale i divákům.

V loňském roce se Noc divadel z důvodu nouzového stavu nekonala. Nyní je zde příležitost se potkat a podiskutovat o významu statku a jeho využití v činnostech a podmínkách amatérského divadla v Jihomoravském kraji. Letošní seminář se koná v Boleradicích,

dne 20. listopadu 2021 od 13 hod. 

Seminář je součástí Noci divadel, kterou pořádá Divadelní spolek bratří Mrštíků. Délka semináře je plánovaná na dvě hodiny a uskuteční se v divadelní klubovně v prvním patře. 

Program

1. Mgr. Věra Colledani , koordinátorka a metodička Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu při Masarykově muzeu v Hodoníně„Nemateriální statky lidové kultury v našem regiónu a význam zařazení jihomoravského divadla na tento seznam“

2. Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS – „Jak si stojí amatérské/ochotnické divadlo v mezioborové nabídce neprofesionálních aktivit?“

3. Diskuse účastníků na téma „Jaké vidíme příležitosti rozvoje ochotnického divadla a spolupráce v regiónu?“ 

4. Závěrem se pokusíme odpovědět na otázku „Jaké jsou naše společné divadelní příležitostí“ 

0