Kulhavý mezek ověnčen vavříny

Představení Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku reprezentovalo náš divadelní spolek na Národní přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. O tom, že se vydařilo, svědčí nádherný výsledek: tři čestná uznání, tři ceny a doporučení odborné poroty do programu Jiráskova Hronova 2022.

Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021
přehlídka udělila tato čestná uznání: 

 

Nikole Korábové a Štěpánce Veselé za výpravu

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Jiřímu Brabcovi za režii

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

DS bratří Mrštíků, Boleradice za inscenaci

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

 

***

Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021
přehlídka udělila tyto ceny:

Janu Korábovi za roli dědka Vambery

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Janě Jirgalové za roli Markéty

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Zbyňku Háderovi za roli principála Jakuba Grundleho

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

                                                  

***

Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021

přehlídka do programu Jiráskova Hronova 2022

doporučuje

inscenaci hry

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

0