Pohádka máje v máji

Nastává období, které máme tolik rádi – stromy a louky rozkvétají, pole se zelenají, vzduch voní, jaro přebírá definitivně vládu nad krajem. Spisovatelé, bratři Alois a Vilém Mrštíkové, oslavili toto čarovné období ve svých dílech Rok na vsi a Pohádka máje. Víte, že náš divadelní spolek nese jejich jméno a má k nim blízký vztah, protože žili ve vedlejších Divákách, do Boleradic několikrát zavítali, ale především svými díly oslavili náš kraj.

Domácí divadelní soubor má od loňského jara na repertoáru  Pohádku máje, romantický příběh mladé lásky, který začal právě v máji, přesněji řečeno v předvečer prvního máje. Není tedy příhodnější datum, než právě 30. duben a 1. květen pro uvedení naší inscenace.

V sobotu 30. dubna v 19,30 budeme hrát na domácí scéně, tedy v divadle v Boleradicích.

V neděli 1. května se s Pohádkou máje zúčastníme krajské soutěžní přehlídky Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou. Naše představení je naplánováno na 19,30 v kině Oko.

Naši milí diváci, přijďte s námi prožít atmosféru předvečera či večera prvního máje. Potřebujeme vaše povzbuzení, za které jsme vždy vděční. Těšíme se na vá

Další představení Pohádky máje bude v pátek 13. května u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Boleradic a je věnováno právě jim.

Rezervaci vstupenek je nutno provést na úřadu městyse Boleradice (tel. 519 423 679, obec@boleradice.cz)

0