Představujeme Rádobydivadlo

Rádobydivadlo sídlí v obci Klapý v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice. Tedy poměrně daleko od nás. A přesto herecký soubor tohoto divadla k nám do Boleradic rád přijíždí. Jejich představení jsou vždy výborná. Na to loňské, Hostina dravců, dodnes s nadšením vzpomínáme. Letos nám Rádobydivadlo přiveze na přehlídku inscenaci Franze Werfela: Jacobowski a Stjerbinski. Podtitul hry zní Komedie jedné tragédie.

Příběh o Židovi Jacobowském a antisemitském plukovníkovi Stjerbinském, kteří prchají před nacismem z okupované Francie v roce 1940 a současně soupeří o ženu „Madam la  France“, je příběh inspirovaný autobiografickými zážitky samotného autora, kombinovaný s vyprávěním židovského obchodníka S.L. Jacobowitze na podobné téma, s množstvím židovských anekdot.

Franz Werfel byl spisovatel a dramatik. Patřil do okruhu pražských Němců, o kterých se říkalo, že žijí ve trojím ghettu: jako Němci, měšťané a Židé uprostřed převažujícího českého obyvatelstva. Netvoří jednotnou literární školu, ale tím, že žili ve stísněném prostoru, popisované osobní záležitosti získávaly politický náboj a obecnou platnost. Z nejznámějších: Franz Kafka, Max Brod, Gustav Meyrink.

Franz Werfel se narodil v Praze, kde strávil jen své dětství a dobu studií. Jeho předkové žili v České Lípě a Mladé Boleslavi, jeho otec měl v Praze rukavičkářskou fimu. Velký vliv na něj měla jeho česká chůva, zbožná křesťanka Barbora Šimůnková. Ta ho již jako malého brávala s sebou do katolického kostela. S otcem pak chodíval do synagogy. Toto spojení židovství a katolicismu v něm zanechalo silný dojem a vytvořilo celoživotní přesvědčení, že obě náboženství jsou jen dvě podoby téže víry. Později napsal o své chůvě román. V dětství ho okouzlilo divadlo, nejprve hrál loutkové, později i činohru (většinou zlosyny a intrikány). Hodně četl mayovky. A miloval jídlo a bylo to na něm vidět…

0