Divadelní zpravodaj 4/2018

Vážení divadelní příznivci, program představení na duben a květen je pestrý jako záhon tulipánů. Najdete zde divadelní hry různých žánrů v provedení našeho i hostujících souborů. Tři představení jsou již zcela vyprodána a další se rychle plní. Využijte naši rezervaci a zajistěte si vstupenku co nejdříve.

To, že jsme si v loňském roce připomněli 120. výročí uvedení první písemně doložené hry, kterou byl v roce 1897 Kříž u potoka, už asi všichni víte. Co dalšího se událo v našem divadle v loňském roce a letech předcházejících, naleznete v článku Boleradické divadlo v číslech.  V činnosti divadelního spolku se letos v březnu uzavřelo čtyřleté období pod vedením jedné správní rady, a to je důvod k malému bilancování a sčítání dosažených výsledků.

Divadelní zpravodaj je elektronický magazín, prostřednictvím kterého informujeme naše diváky o připravovaných akcích, programu divadla a zajímavostech. Nyní se můžete zaregistrovat prostřednictvím dotazníku na našich webových stránkách a zajistit si tak pravidelné zasílání Divadelního zpravodaje na vaši osobní elektronickou adresu.

Od 4. do 12. května se uskuteční již 24. ročník divadelní přehlídky, jejíchž prvních dvanáct ročníků proběhlo na podzim, a ten letošní je dvanáctý jarní. Ve čtyřech dnech nabízíme divadelní klasiku v podání předních amatérských divadelních souborů z Moravy i Čech.

0