Několik slov o historii Svazu českých divadelních ochotníků

Spolkové hnutí divadelních ochotníků, má své počátky ve druhé polovině devatenáctého století. První vlaštovkou byla Ústřední matice divadelního ochotnictva českoslovanského (ÚMDOČ) již v roce 1886Vedle ní působil Svaz dělnického divadelního ochotnictva českoslovanského (DDOČ). Jejich činnost byla umrtvena Soběslavským plánem ministra kultury a osvěty v roce 1950.

            V polovině šedesátých let dvacátého století se začaly uvolňovat poměry natolik, že sílící zájem o vytvoření dobrovolné zájmové organizace divadelních ochotníků  dosáhl v roce 1968 úspěchu a na 38.Jiráskově Hronovu byl položen její základ. Tím vyvrcholilo dlouhodobé volání po organizaci, která by nahradila UMDOČ a DDOČ. Sedmdesáttři volených delegátů z českých a moravských okresů  a dalších dvěstě divadelníků rozhodlo založit Svaz českých divadelních ochotníků a zvolilo přípravný výbor v čele s JUDr. Milanem Kyškou, s úkolem připravit a projednat Stanovy a svolat ustavující konferenci na Jiráskův Hronov v roce 1969. Když ale  21.srpna 1968 došlo k okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy, situace se podstatně změnila. Přípravnému výboru se přesto povedlo novou organizaci zaregistrovat u ministerstva vnitra a řádnou ustavující konferenci se podařilo svolat na 10.srpen 1969. Přes normalizační proces, který zejména v sedmdesátých letech citelně zasahoval do způsobu činnosti všech divadelních souborů., Svaz existoval a žil. Je třeba uvést, že až do listopadu 1989 šlo o stálý kompromis mezi chtěným a možným. Podařilo se však uskutečnit některé významné záměry, které by se bez existence Svazu, jenž vyjadřoval přání a iniciativu široké ochotnické obce, nerealizovaly vůbec nebo ve velmi omezeném rozsahu záměry.

            Přes veškerou snahu českých amatérských loutkářů se nepodařilo zaregistrovat Svaz amatérských loutkářů jako samostatnou organizaci. Tak došlo 2.prosince 1972 ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí. Od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracují.

V současné době   pracují na území České republiky oblastní organizace Svazu. Severočeská pod názvem České středohoří, západočeská pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Jizerská pro Liberecký kraj a část východočeského kraje, jižní Morava, střední Morava, a jižní Čechy. Oblast středních Čech a Prahy se v současné době usilují oživit Ing. Jaroslav Vondruška a člen předsednictva Jiří Čech. Severní Morava po ukončení činnosti Divadelního centra Podbeskydí se pokouší o ustavení vlastní oblasti.  Východní Čechy jsou doménou Volného sdružení východočeských divadelníků s nímž Svaz spolupracuje na divadelních aktivitách.

Svaz je iniciátorem a vyhlašovatelem řady soutěží a přehlídek nejen pro dospělé zájemce, ale i pro děti a mládež.

Kandrdásek SČDO, soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež od 8 do 18 let, memoriál Bedřicha Čapka a Zdenka Fűrsta, kteří stály u zrodu této úspěšné soutěžní a vzdělávací akce. V průběhu 23.ročníků se národní přehlídka uskutečnila zprvu  v Čelákovicích a v současné době v Brandýse nad Labem.

Pohárek SČDO, soutěž monologů a dialogů pro mládež a dospělé, memoriál Zdeňka Kokty , čelního funkcionáře Svazu. K založení této akce přispěl Mgr. Miloslav Kučera, tehdejší ředitel Východočeského divadla v Pardubicích. Národní přehlídka putovala  po dvacettři let z Pardubic, do Hlinska, Přerova, Olomouce a v současné době zakotvila ve Velké Bystřici u Olomouce.

Divadlo jednoho herce SČDO, memoriál Slávky Trčkové, dlouholeté režisérce a vedoucí Divadla Dialog v Plzni, jedna z nejtěžších divadelních disciplin, našla již po dobu desíti let,  díky profesionální národní přehlídce v Chebu,  uplatnění i v amatérském prostředí. Národní přehlídka putovala z Čelákovic, do Plzně a v současné době zakotvila každý lichý rok v západočeském Kaznějově.

Jednoaktovky SČDO, memoriál Ládi Lhoty, nezapomenutelného barda českého jeviště, je vyhlašována ve spolupráci s Amatérskou divadelní asociací. V sudých letech SČDO s národní přehlídkou v Holicích a v lichých Amatérská divadelní asociace  na Kaškově Zbraslavi. První ročník se uskutečnil v jihočeské vesničce Želeč u Tábora.

Krakonošův divadelní podzim, soutěž venkovských divadelních souborů se po prvním ročníku v středočeském městečku Žebrák, natrvalo přestěhovala do malého podkrkonošského městečka Vysokého nad Jizerou. Jeho 43. ročníků se stalo pojmem a rovnocenným partnerem Jiráskova Hronova. Zpočátku byla soutěž vyhlašována ve spoluprací  se Svazem družstevních rolníků a NIPOS – Artama, ale od roku  2007 je celá iniciativa v rukou ochotníků tj. SČDO a Občanským sdružením Větrov za velké podpory Města Vysoké nad Jizerou a Libereckého kraje.

            Mezi nejvýznamnější svazové aktivity v oblasti vzdělávání se za těch 45 let života Svazu zařadila  letech 1976 – 1979 scénografická škola SČDO, kterou prošlo 40 absolventů; úroveň byla tak vysoká, že bylo možno práce vystavit jako samostatnou expozici Pražského Quadrinale v roce 1979 a poté v roce 1983.

Režisérská škola SČDO uskutečnila čtyři běhy, absolvovalo ji několik desítek amatérských režisérů. Seminář jevištního svícení SČDO se zaměřením na praxi ochotnických souborů se uskutečnil třikrát.

Významný podíl na vzdělávání má již několikaletý hodnotící seminář vybraných inscenací v průběhu Jiráskova Hronova, v roce 2012 již dvacátýčtvrtý  a tématický seminář- dílna organizovaný v průběhu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou. Obě tyto akce daly podnět NIPOS-Artama k rozšíření vlastních vzdělávacích akcí ochotnických divadelníků.

Předsednictvo Svazu vydává příležitostně zpravodaj Informátor SČDO poskytující členům důležité informace. Stejně tak vydává SAL svůj občasník Rolnička. Pro styk nejen s členskou základnou , ale i s občany ČR  má otevřené své elektronické informační stránky  „scdo.webpark.cz“

Skupina amatérských loutkářů (SAL SČDO) je řízena vlastním vedoucím orgánem – Radou SAL. Ta projednává všechny interních otázky, reprezentuje loutkáře, vyhlašuje a připravuje vlastní loutkářské akce a spolupracuje při výběru pro národní přehlídku Loutkářské Chrudim.

Vyhlašuje a organizuje, či pracuje na řadě vlastních akcí:

° Čechova Olomouc, přehlídka tradičního loutkového divadla z celé ČR;

° Raškovy Louny, dostaveníčko loutkářských souborů , které prošly výběrovým

řízením

° Loutkářské letnice, akce s bohatou tradicí;

°  Individuální výstupy s loutkou, s účastí na Loutkářské Chrudimi..

V řadách amatérských divadelníků a loutkářů je velké procento těch, kteří si za své zásluhy o rozvoj ochotnického divadla a amatérského loutkářství zaslouží morální ocenění.

Svaz proto těmto zasloužilým uděluje jednak Zlatý odznak SČDO,  Čestné uznání Václav Klimenta Klicpery a Čestné uznání Matěje Kopeckého, dalším stupněm je Zlatý Harlekýn SČDO a Cena dr. Jindřicha Veselého. Nejvyšším oceněním je jmenování čestným členem SČDO.

Ve spolupráci s dalšími zájmovými divadelní organizacemi  uděluje za mimořádné zásluhy Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla a to vždy k 1.květnu a je předáván  po dohodě  s pořadateli např. na Jiráskově Hronovu, Loutkářské Chrudimi, Krakonošově divadelním podzimu, nebo v rámci významné akce příslušné organizace. Tímto morálním oceněním bylo od roku 2002 oceněno více jak sto jedinců ze všech oborů amatérského divadla.

A tak Svaz, dítě roku 1968, které přežilo do svobodných dnů, stále pracuje a jako jediná zájmová organizace amatérského divadla je dokonce vyhlašovatelem organizátorem a realizátorem pěti národních soutěžních přehlídek divadelní tvorby. S potěšením je třeba dodat, že je v této své činnosti podporováno finančními příspěvky nejen ministerstva kultury ČR, ale i krajských úřadů ve svém regionu.

Zájmy ochotnického divadla prosazují čelní představitelé Svazu v řadě komisí a výborů. Předseda Svazu Ing. Josef Hejral pracuje v komisi pro slovesné obory a divadlo výběrového dotačního řízení programu na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, je členem koordinační komise NIPOS-ARTAMA, členem rady Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, a členem komise pro výběrové řízení v programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Místopředseda Svazu Ing. Jaroslav Vondruška je členem Festivalového výboru Jiráskova Hronova, členem odborné rady NIPOS-ARTAMA v oboru pro činoherní divadlo.

Vlastimil Ondráček  5.1.2013

0