Blíží se premiéra Kulhavého mezka, vstupenky jsou v prodeji

První čtvrtletí tohoto roku bude ve znamení tří, pro divadelní ochotníky významných událostí, na které vás v tomto divadelním programu s potěšením upozorňujeme.

Na konci loňského roku jsme obdrželi zprávu, že Rada Jihomoravského kraje vyhověla naši žádosti a zařadila Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Podrobnější informace o tomto nemateriálním statku (někdy nazývaném „malé unesco“) a jeho významu pro jihomoravské ochotníky v brzké době uvedeme na našem webu a v regionálním tisku.

Dne 22. února uvedeme premiéru hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek v režii Jiřího Brabce. Několik repríz bezprostředně následuje  ve dnech 23. února, 6. března a 22. března. Na tyto představení jsou již vstupenky v prodeji a další se objeví v programu již brzy.

A za třetí, 27. března začne v Boleradicích divadelní přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro, nad kterou k naší nemalé radosti převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

0