ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností od 12. března do odvolání ruší všechna představení v budově Divadla Boleradice.

Vstupné vracíme postupně, vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.
Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky.

Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného buď písemně – nejlépe e-mailem na adresu info@boleradice-divadlo.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení; nebo osobně v pokladně divadla vždy v pátek od 18:00 do 19:00.

Prosíme diváky o trpělivost, žádosti vyřizujeme postupně..

Představení patřící do Jarního předplatného a do předplatného Rodiče s dětmi do divadla NERUŠÍME, BUDOU UVEDENA V NÁHRADNÍCH TERMÍNECH NA PODZIM.

Prosíme majitele vstupenek na tato představení (Slaměný klobouk, Televarieté, O princezně a vysavači), aby sledovali program divadla v rezervačním systému. Do konce května budou známy všechny náhradní termíny.

V případě, že vám náhradní termín nevyhovuje, požádejte o vrácení vstupného písemně (tentokrát i v případě, že jste platili kartou nebo převodem) – nejlépe e-mailem na adresu info@boleradice-divadlo.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložte naskenované (nebo ofocené) vstupenky (nebo abonentky) na vrácení.

 

Děkujeme.

0