Mrštíkovo pozdní jaro

Ten, kdo sleduje dění v našem divadelním spolku ví, že na přelomu března a dubna měla proběhnout v našem divadle regionální přehlídka Mrštíkovo divadelní jaro. Dva týdny před začátkem přehlídky se vše změnilo a naše země se ocitla v nouzovém stavu. Museli jsme zrušit nejen přehlídku, ale všechna plánovaná představení v divadle. Dnes už se blýská na lepší časy a my můžeme naše věrné diváky pozvat opět do divadla. Nový termín přehlídky je stanoven na opravdu pozdní jaro, vlastně na práh léta, a to na 18. až 21. června 2020.

 Záštitu nad ní převzal hejtman Jihomoravského kraje. Všechna soutěžní představení bude sledovat a hodnotit lektorský sbor, který bude mít možnost nominovat nejlepší inscenaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Partnerem  přehlídky se stalo město Hustopeče, a proto  bude jedno soutěžní představení odehráno také v Hustopečích. Program přehlídky je hotov a všechna soutěžní představení jsou zadána v našem rezervačním systému.  Můžete tedy rezervovat a kupovat vstupenky touto cestou nebo přímo v pokladně divadla.

Na základě rozhodnutí vlády je snížena kapacita hlediště na 50 diváků a sedadla budou obsazována v předepsaných rozestupech. Nadále platí povinnost diváků nosit v divadle roušku. Další nařízení a doporučení budou vycházet z aktuální epidemiologické situace.

0