MDJ 2021 představení čtvrté, Spojené farnosti Zbraslav – Nestříhat!
 

SLOVO O AUTOROVI
Luděk Strašák, v současné době vedoucí Centra pro rušení kulturních akcí
v Náměšti nad Oslavou (v předcovidové době to bylo Městské kulturní
středisko) má na svém kontě několik muzikálů (Jesus Christ Supermlád,
Pastýř Vojtěch, Horkník, Tarsan, Gedeon, Hudební království). Divadelní,
hudební a dramatické tvorbě se věnuje od r. 1990.

SLOVO O SOUBORU
Náš divadelní soubor spatřil světlo světa na počátku devadesátých let
minulého století v Zakřanech. Energii mu zpočátku dodávala pramáti
souboru Petra Nekudová, která nacvičila s nadšenci z nejbližšího okolí
velikonoční Hru o světle. O Vánocích 1991 soubor představil vánoční hru
s názvem Za časů krále Heroda. V dalším období jsme mapovali osudy
českých světců. Z této doby pochází naše první autorská hra ze života sv.
Jana Nepomuckého Pět hvězd.
Po asi dvouleté odmlce i nás přepadlo muzikálové šílenství a nacvičili
jsme dílo A.L.Webera Jesus Christ Superstar (premiéra 21.4.1996).
Protože se v této době náš soubor rozrostl do vesnic okolních, ale i
vzdálenějších, vznikl tak název souboru Spojené farnosti. K miléniu smrti
sv.Vojtěcha jsme nacvičili další autorský muzikál Pastýř Vojtěch (premiéra
1.6.1997). Dalším našim počinem byla letně hudební pohádková komedie
Horkník. Muzikál Jesus Christ Supermlád měl premiéru v červnu 2004.
Zcela nová sestava Spojených farností jezdila především s tímto
představením, které má kolem 70 repríz a stal se zatím nejúspěšnějším
představením našeho divadla. Ne ovšem, co se týká sledovanosti.
Spojené farnosti se podílely i na předprogramu mše, kterou 28. září sloužil
ve Staré Boleslavi papež Benedikt XVI. Naše chvíle přišla v předvečer
celé akce a brzo ráno na hlavním pódiu, kde jsme předváděli ukázky ze
života svatého Václava.
Další obnova souboru přišla v roce 2011 s muzikálem Tarsan. Této
inscenaci se dostalo obrovského zájmu pořadatelů a hráli jsme ji ve 13
krajích České republiky, v přímém přenosu zazněla i na vlnách Radia
Proglas. V roce 2014 jsme uvedli hru se starozákonním tématem Gedeón,
který má za sebou necelou třicítku představení. Nejnovějším dílem je
muzikál Nestříhat! z roku 2017

0