MDJ 2021 představení páté, DS Vířina Vír – Všechno pro firmu

OSOBY A OBSAZENÍ
Ředitelka – Dagmar Ryšánková
Tatíček – Bohuslav Matuška
Syn – Roman Jelínek
Hustoles – Jiří Čermák
Julínek – Ladislav Čermák
Jarmilka – Marcela Vázlerová / Marie Vaverková 
Pařízková / Dohazovačka – Marie Viktorinová
Ferry Strnadel / Laušman – Petr Vinkler
Lichvář / Barman – Stanislav Čermák
Tetička – Radka Skoumalová
Kamilka / Slečinka 1 – Linda Ševčíková
Prodavačka / Slečinka 2 – Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová 

SLOVO O SOUBORU A HŘE
Historie ochotnického divadla ve Víru se píše již od r. 1908. Současný
ansámbl s určitými personálními obměnami hraje pravidelně od r. 2001,
kdy byla nastudována komedie J. Štolby Na letním bytě. Soubor se
zaměřuje především na komedie, a to v širokém spektru. Herecky se
soubor opírá o zkušené matadory, kteří stojí na prknech již desítky let,
členové však mezi sebe rádi přijímají i mladou krev.
Mezi nejúspěšnější inscenace posledních dvaceti let tak patří klasika G.
Feydeaua Brouk v hlavě, Taková ženská na krku téhož autora či
Thomasova Charleyova teta. Občas se na repertoáru objevily i pohádky:
Dalskabáty, hříšná ves, Hrátky s čertem nebo přepis úspěšné filmové
pohádky S čerty nejsou žerty. Konec konců, nebyl to jediný známý
filmový příběh převedený z filmové do jevištní podoby, velmi úspěšní byli i
Blažkovi Světáci. Své místo si našli i zcela současní autoři – A.
Procházka a jeho Celebrity, s. r. o. či Kazimír Lupinec a zdařilé inscenace
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka a Upokojenkyně.
Zatím poslední hra Vše pro firmu aneb Otec svého syna je z pera
českého klasika Karla Poláčka. Budoucnost rodinné firmy Adolfa
Štorkána je ohrožena, neboť její bezstarostný a nezodpovědný majitel se
místo řízení podniku věnuje návštěvám nočních podniků. Na scéně se
však objevuje Adolfův syn Jiří – pedantický a spořivý asketa. Ač se Jiří ze
všech sil snaží tatíčka přivést na správnou cestu a to i za pomoci
ostatních zaměstnanců firmy, není výsledek přesvědčivý. Zbývá tedy
jediné řešení: pan Adolf se musí oženit… Příběh o zhýralém tatíčkovi a
jeho zodpovědném synovi je rovněž známý z televizního zpracování.

0