Dramaticko-divadelní kroužek – přihlášky do 30. září

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice

zve děti a mládež od 10 let do

DRAMATICKO – DIVADELNÍHO KROUŽKU

Termín: úterý 15 – 16 hod., od října 2023 do května 2024

Místo: divadlo Boleradice

Cena: 800 Kč (za asi 25 schůzek)

Náplň kroužku: Divadelní abeceda – rozvoj představivosti, fantazie, mluveného projevu, tvořivosti, spolupráce. To vše formou her, cvičení a improvizace může, ale nemusí, vyústit v divadelní představení.

Vedoucí: Iva Kahounová

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 30. ZÁŘÍ:

a/e-mailem: akcedivadla@gmail.com

nebo

b/ písemně do poštovní schránky na budově divadla

V obou případech uveďte jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem, případně sms.

První schůzka (při dostatečném počtu zájemců – min 8, max 14) bude v úterý 17. října v 15 hodin. Sraz před budovou divadla.

0