Benefiční představení

Benefiční představení Cesty do Betléma vyneslo 22.305,-Kč. Tuto částku poukáže divadelní spolek do dárcovské sbírky na opravu střechy místního kostela s. Jana Křtitele. Velmi děkujeme všem našim divákům, kteří do sbírky přispěli.

Popis projektu:

Kostel sv. Jana Křtitele se řadí mezi 4 nejstarší kostely v okrese Břeclav. První písemná zmínka je již z roku 1287 a v té době byl kostelem farním. Dnešní dispozici získal v 16. století a další úpravy proběhly v 17. a 19. století.

Kostel je srdcem naší farnosti, proto se jej snažíme průběžně udržovat v dobrém stavu. V posledních letech jsme se věnovali hlavně opravám v interiéru a restaurování obrazů. Nyní je potřeba věnovat se opravám vnějšího pláště a krovu, který se na první pohled jeví jako v dobré kondici. V rámci přípravy záměru oprav byl v roce 2021 proveden odborný průzkum krovu a střešního pláště a bylo zjištěno, že záchovná opatření provedená v 90. letech 20. století jsou již nedostatečná a některé prvky jsou v havarijním stavu. Krov je ve staticky významných částech poškozen ve velkém rozsahu dřevokazným hmyzem a houbami. Laťování i střešní krytina jsou na hranici životnosti a funkčnosti. S ohledem na zjištěný stav byl vypracován projekt opravy krovu a střešního pláště, k němuž jsou vydána potřebná stanoviska i stavební povolení.

Obnova krovu bude zahrnovat citlivou výměnu zničených prvků a opravu méně poškozených formou protézování, čímž zůstanou zachovány funkční prvky původního krovu. K opravám a náhradám prvků bude užito jehličnatého řeziva s povrchem upraveným hoblováním. Nové i stávající trámy budou chemicky ošetřeny proti dřevokazným činitelům. Po opravě krovu budou položeny nové latě, nová pálená krytina bobrovka a podle potřeby budou opraveny klempířské prvky.

Náklady na opravu budou činit více jak 2,5 milionu korun, proto budeme práce provádět po etapách. Rozsah etapy se bude odvíjet od množství shromážděných finančních prostředků v daném roce.

K financování obnovy chceme využít dostupné dotační programy Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje i městyse Boleradice. I s jejich pomocí se však při opravě neobejdeme bez vlastních prostředků farnosti.

0