Divadelní spolek bratří Mrštíků

Z historie souboru...

Ochotnické divadlo v Boleradicích zapustilo hluboké kořeny a získalo bohaté zkušenosti díky více než stoleté tradici, na níž se podílely stovky ochotníků. Za ta léta byly na zdejším jevišti uvedeny desítky premiér her všech žánrů. Pravděpodobně prvním představením bylo provedení Kříže u potoka v roce 1897, a to tehdejší Cyrilskou jednotou. Nakonec není vůbec rozhodující, zda se začínalo o rok dříve či později. Podstatné je, že se hraje dodnes, a to velice intenzivně a úspěšně.

Divadelní štafeta pokračuje. Na startu u ní byl místní učitel Cyril Metoděj Hladký, který obstaral vše potřebné k tomu, aby se poprvé rozevřela divadelní opona a ochotnické divadlo v Boleradicích tak vykročilo na cestu k divákům a do historie obce. Po Hladkém v divadle pokračovali místní studenti, již o „vagacích“ nacvičovali a hráli divadlo, včetně her v přírodě.