Bohuslav Chalupa

Bohuslav Chalupa o své cestě k divadlu:
„Lásku k divadlu jsem asi získal po svém otci, který hrál v době studií v orelském souboru. Na jevišti jsem se objevil již v dětském věku ve hře Popelka, ale k hraní divadla s dospělými mě přivedla až moje žena (Alena Chalupová). Mou první větší rolí byl v roce 1963 král Stojmír ve hře J. Zeyera „Radúz a Mahulena“. V detektivce Agáty Christie „Past na myši“, která se uváděla v roce 1964, jsem si zahrál postavu Gilese. V roce 1966 byl mou poslední divadelní rolí Mušketýr v Jiráskově Lucerně. K této malé roli jsem na jeviště odbíhal od osvětlovacího pultu, který se stal mým divadelním koníčkem. Přesedlal jsem do technického zázemí, ke světlům a zvukařině. Technice jsem zůstal věrný dodnes.
Kromě divadelní techniky jsem se podílel u většiny inscenací na výrobě scén, rekvizit, kostýmů atd. Spolupracoval jsem s dodavateli divadelní techniky na modernizaci našeho jeviště.“

B. Chalupa byl dlouhá léta vedoucím divadelního souboru, jeho pokladníkem a hospodářem. Po rekonstrukci divadla je jeho správcem.

Za dlouholetou práci ve prospěch Svazu českých divadelních ochotníků mu byl v roce 2007 udělen Zlatý odznak SČDO.
V roce 2016 u příležitosti životního jubilea Zlatý odznak SČDO a Čestné uznání.