Jan Horák

Jan Horák se narodil 19. prosince 1936 v Boleradicích. Po vychození obecné a střední školy v Boleradicích absolvoval Jedenáctiletku v Hustopečích zakončenou maturitou. Pak nastoupil místo v bance, později pracoval jako účetní a matrikář na MNV v Boleradicích. Začal organizovat kulturní dění v obci, včetně ochotnického divadla. 1952 nastoupil místo metodika pro slovesné obory v tehdejším Domě osvěty Hustopeče – Břeclav.
O rok později zakončil Střední knihovnickou školu v Brně, obor osvěta a kultura, zakončenou maturitou a závěrečnou studií. V rámci centralizace osvětové činnosti na okrese Břeclav byl přeřazen na místo vedoucího Městské knihovny v Hustopečích, kde setrval až do odchodu do důchodu.

Aktivní působení v divadle mu umožnilo zaměstnání v místě a prvním prubířským kamenem byla hra Na letním bytě, kterou režíroval a také v ní hrál. Věnoval se také dětskému divadlu, zejména se svojí ženou. V této oblasti byla největším úspěchem účast na oblastní přehlídce v Uherském Brodě. Do 1989 pracoval v okresním poradním sboru pro divadlo, do 2002 v OPS pro dětské divadlo.

1982 zakončil (prozatím) činnost režisérskou a hereckou hrou Maryša.

Režie a účinkování

V 1. polovině 60. let studoval dálkový kurz režie v tehdejším ÚDLUT (ústřední dům lidové umělecké tvořivosti) a zúčastňoval se různých aktivit amatérského divadla, školení, kurzů atp. v rámci okresu Břeclav. Jako metodik pro AD byl členem poradního sboru, redigoval Metodické listy pro amatérské divadlo, zúčastňoval se porot jako jejich člen a vedoucí, absolvoval řadu představení a přehlídek v rámci okresu i kraje, navštěvoval přehlídky včetně Jiráskova Hronova.
Rodinné prostředí zemědělce nedávalo motivaci pro divadlo, a tak první divadelní zážitky získával při představeních kočovných loutkářů ve škole i v obci, stejně tak při představeních místních ochotníků.
První divadelní zkušenosti získal jako loutkoherec loutkového divadla na střední škole a také při dětských školních představeních.
Ochotnické divadlo v té době v Boleradicích prožívalo renesanci, což bylo silnou motivací. Divadlo prožíval natolik, že postava pana rady Ptáčka z dětské hry Uloupený vynález mu vynesla na vesnici na dlouhou dobu přezdívku \“pan rada\“.

1956 Na letním bytě – režie role
1957 Hrátky s čertem – režie role
Třetí zvonění – režie role
1958 Kalibův zločin – režie -vítězné představení na okresní přehlídce ochotnických souborů okresu Hustopeče
1960 Nepokojné hody svaté.Kateřiny – režie role
1961 Příliš štědrý večer – režie
1963 Dúm kočky Modroočky – režie
1966 Každý něco pro vlast – režie
1967 Blázinec v prvním poschodí – režie
1971 Nepokojné hody svaté.Kateřiny – režie role
O princezně, která si neuměla hrát (oblastní přehlídka Uherský Brod)
1982 Maryša – režie společně s Alenou Chalupovou role (první soubor okresu Břeclav, který se zúčastnil národní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou)

Fotogalerie